Nieuwsbericht

De Nationale Loterij zet met 2.250.000 euro mee de schouders onder de strijd tegen armoede en ondersteunt sociale inclusie van kwetsbare groepen

In maart 2022 lanceerde de Nationale Loterij, samen met Minister Lalieux en Staatssecretaris Sammy Mahdi, een speciale projectoproep ‘Armoedebestrijding en sociale inclusie’ waar ze, dankzij al haar spelers, 2.250.000 euro steun voor uittrekt. 124 laureaten kregen de boodschap dat ze kunnen rekenen op de steun van de Nationale Loterij en al haar spelers voor een maximumbedrag van € 25.000.

De Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, die tevens bevoegd is voor Personen met een Beperking, voor Armoedebestrijding en voor Beliris, Karine Lalieux, Vice-premier en Minister van Financiën belast met de Nationale Loterij , Vincent Van Peteghem, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, stellen vandaag met trots de laureaten van de projectoproep “Armoedebestrijding en sociale inclusie” voor.

Verenigingen die in het respectieve domein actief zijn, konden hun kandidatuur indienen. Twee specifieke thema’s werden naar voor geschoven. Een eerste focus ging naar kwetsbare groepen, in het bijzonder eenoudergezinnen, en hun integratie in culture en sportieve activiteiten. Dit is een positieve en constructieve manier om de mensen van deze doelgroep te bereiken, met de bedoeling om hen uit hun sociale isolement te tillen en er op korte of langere termijn aan bij te dragen dat zij uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen komen.

In de tweede plaats werd er gekozen voor initiatieven die gericht zijn op de preventie van armoede en sociaal isolement. Het betreft meer bepaald huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen, en tevens de implementatie van leer- en begeleidingsmodules met het oog op een gezond beheer van het huishoudbudget. Ook dit is een duurzame insteek om op lange termijn verandering teweeg te brengen.

“Ons ‘Sports & Study’-project kader in de sociale omkadering die we aan onze voetbalsters willen geven. Wij geven de kans aan meisjes en dames uit Molenbeek en omliggende gemeenten om te voetballen, wat toch nog altijd niet zo’n evident gegeven is. Als ze naast het veld echter goede schoolresultaten halen, helpt dat enorm. Met het budget van € 11.000 dat we gekregen hebben van de Nationale Loterij kunnen wij voor het hele seizoen, dus één volledig jaar, huiswerkbegeleiding aanbieden aan onze speelsters.”
Tanja Dekens – meisje- en damesvoetbalclub ‘RWDM Girls.'

“Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving."
Jannie Haek – CEO Nationale Loterij.

Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, konden een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. Een bekwame jury koos 124 laureaten uit de 244 dossiers die werden ingediend. ‘Bij het doornemen van de aanvragen tot steun voor hun armoedeprojecten kan men niet anders dan vaststellen hoe gedreven en doordrongen van creativiteit ons middenveld is om armoedecirkels te doorbreken. Deze oproep maakt een verschil in het leven van waardevolle mensen.’
Peter Wouters – Algemeen voorzitter van beweging.net – Jurylid

‘We hebben een groot aantal projecten ontvangen, verspreid over het hele grondgebied. De diversiteit van de projecten heeft me verrast. Dit bewijst het dynamisme en de diversiteit van de actoren binnen de verenigingswereld en ook de creativiteit die ze aan de dag leggen om de meest kwetsbare mensen te bereiken.’
Stéphane Heymans – CSD Bruxelles - Jurylid