Persbericht

Einde fiscale regularisatie zorgt voor stormloop bij de fiscus

Op 31 december 2023 liep de mogelijkheid definitief af om via fiscale regularisatie in éénzelfde procedure zowel administratieve (fiscaal en sociaal) als strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen in ruil voor de betaling van regularisatieheffingen op het aangegeven bedrag. Die heffingen liggen steeds hoger dan de normale belastingtarieven.  De naderende deadline leidde de afgelopen weken tot een enorme toestroom van aanvragen tot regularisaties bij de fiscus.

“De vele maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werpen  vruchten af en veroorzaken een afschrikkingseffect met een massa ingediende regularisatieaangiftes tot gevolg. Opnieuw wordt aangetoond dat onze aanpak in de strijd tegen de fiscale fraude werkt, en dat we werk maken van een eerlijker en meer rechtvaardiger belastingsysteem waar iedereen zijn eerlijke bijdrage betaalt. Fiscale zondaars of overtreders van de anti-witwaswetgeving moeten zich sinds 1 januari 2024 richten tot het parket die in samenspraak met de fiscus, eventueel een strafrechtelijke minnelijke schikking kan voorstellen.”
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Zowel het aantal aangiften (1.024) als de aangegeven bedragen (894 miljoen euro) lagen voor het jaar 2023 hoog. Dit zal ook een positief effect hebben op de begroting. Waar in de begroting voor 2024  130 miljoen euro werd ingeschreven als opbrengst uit de fiscale regularisatie, kunnen de verwachte regularisatieheffingen momenteel geraamd worden op 260 miljoen euro.

 

 

Aangiftes luik 1 – federale belastingen

Aangegeven bedragen luik 1 – federale belastingen

2016

342

191.840.831,71

2017

691

459.956.702,48

2018

547

265.502.299,87

2019

474

312.589.952,28

2020

342

233.403.797,36

2021

346

475.771.267,09

2022

314

208.859.999,93

2023

1024

894.262.312,32

 

2023

Aangiftes luik 1 – federale belastingen

Aangegeven bedragen luik 1 – federale belastingen

Januari

17

10.835.483,10

Februari

20

12.518.220,74

Maart

39

22.007.312,61

April

21

17.300.219,70

Mei

25

81.225.890,11

Juni

47

39.483.366,08

Juli

38

36.516.560,24

Augustus

28

13.105.272,24

September

33

19.516.272,25

Oktober

68

48.752.206,56

November

82

59.079.662,82

December

606

533.921.845,87

TOTAAL

1024

894.262.312,32