Nieuwsbericht

Het nieuwe Europese begrotingskader: ‘Europa zal het uitblijven van hervormingen afstraffen’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem spreekt zich uit voor het nieuwe begrotingskader dat de Europese Commissie in gedachten heeft. ‘Dat bevestigt de nood aan een fiscale hervorming en het uitbreiden van de pensioendeal.’

De Europese Commissie legt woensdag haar voorstel voor de hervorming van de Europese begrotingsregels - het Stabiliteits- en Groeipact - voor aan de ministers van Financiën. Een hervorming is nodig omdat het huidige kader zo complex, contraproductief en politiek beïnvloedbaar werd bevonden dat het niet meer wordt nageleefd. ‘Terwijl het bedoeld was om in goeie tijden meer buffers aan te leggen en in slechte tijden niet te moeten snijden, is het omgekeerde gebeurd. Sinds de financiële crisis zijn de productieve overheidsinvesteringen in ons land sterk gedaald’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

‘Het is gewoon tijd om opnieuw aan een verbetering van de schuldgraad te gaan werken. Maar een terugkeer naar het oude kader is evenmin aan de orde. Wij hebben altijd gepleit voor een nieuw kader dat meer op maat is van elke lidstaat en dat rekening houdt met hervormingen, investeringen, groei en productiviteit. Ik ben tevreden dat dat opgenomen is in het voorstel van de Europese Commissie’, zegt minister Van Peteghem.

Concreet zal elke lidstaat met de Europese Commissie en voortaan ook binnen de Raad een begrotingstraject voor vier jaar afspreken, dat rekening houdt met de huidige schuldgraad. ‘Een realistische en geloofwaardige doelstelling op middellange termijn creëert meer ownership bij de lidstaten en stimuleert ze om structureler en consistenter te werken. Door de huidige nadruk op het behalen van een doelstelling op jaarbasis is er een gebrek aan langetermijnvisie’, aldus Van Peteghem.

De netto uitgaven moeten in die periode van vier jaar in die mate evolueren dat ze de volgende tien jaar - bij ongewijzigd beleid - tot een robuuste daling van de schuld leiden. Haalt een land de doelstellingen niet, dan wordt automatisch de strafbankprocedure met scherpere regels geactiveerd.

Belangrijk daarbij is dat tijdens de monitoring veel korter op de bal wordt gespeeld en dat de bijbehorende straffen ‘slimmer’ worden gemaakt. Financiële sancties blijven een optie, maar in eerste instantie wordt op het imago van de lidstaat gespeeld. Die moet het gaan uitleggen in het Europees Parlement of de bevoegde Europese commissaris zakt naar het nationaal parlement af. Dat moet leiden tot meer groepsdruk binnen de Raad.

 

Stok achter de deur

De belangrijkste verandering is dat de Europese Commissie de werkwijze van het coronaherstelfonds RRF bestendigt in het begrotingskader. Volgens de RRF-regels worden maar subsidies uitbetaald als er productieve investeringen en structurele hervormingen tegenover staan. Dat de Commissie die stok achter de deur serieus neemt, mocht ons land al ervaren met de pensioendeal van deze zomer. Op basis van informele contacten kwam de federale regering te weten dat Europa de plannen te licht bevindt en de inning van de volgende schijf subsidies mogelijk uitgesteld moet worden.

Van Peteghem: ‘Vandaag kan het Europese begrotingskader alleen een uitgaventraject afdwingen, maar niet de investeringen en hervormingen waarmee dat gebeurt. Zoals ook wij hebben voorgesteld aan de Commissie komt daar verandering in. Lidstaten die belangrijke investeringen of hervormingen doorvoeren, kunnen een verlenging vragen van de periode van vier jaar waarbinnen de begroting moet verbeteren. Blijven de hervormingen en investeringen uit, dan kan Europa dat afstraffen door een aanscherping van de budgettaire doelstellingen en financiële sancties.’

 

Bron:  De Tijd