Persbericht

IMF-rapport over Belgische btw-kloof bevestigt noodzaak hervormingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op vraag van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een studie gemaakt om de grootte van de Belgische btw-kloof (VAT gap) te becijferen. Minister Van Peteghem vroeg de concrete becijfering om werk te maken van nog meer gerichte beleidsacties om het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk int, te verkleinen. De conclusies van de studie staan sinds 22 mei online.

"Een eerlijke fiscaliteit is er één waar ieder zijn eerlijke en verwachte bijdrage levert. Wanneer we merken dat de overheid minder btw-inkomsten ontvangt dan zou moeten, dan wordt deze fundamentele eerlijke verdeling ondergraven. Het rapport van het IMF is cruciaal om op basis van cijfers en feiten verder te werken aan gerichte beleidsacties die de btw-kloof verkleinen," zegt Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij.

Het verkleinen van de btw-kloof is belangrijk om te garanderen dat ieder z’n eerlijke bijdrage levert. De federale regering heeft het verkleinen van de btw-kloof daarom ook opgenomen in het regeerakkoord. “Er zullen maatregelen worden genomen om de btw-kloof (…) te verkleinen tot het niveau van onze buurlanden”, staat er te lezen.

Elke euro die ons land misloopt, heeft namelijk een onderliggende reden. Het rapport van het IMF biedt nu nieuwe inzichten in die redenen. Want ook al toont het rapport voor 2021 een verkleining van de Belgische btw-kloof ten opzichte van 2020, toch is er werk aan de winkel om de kloof verder te verkleinen en aan te knopen met het Europese gemiddelde.

Het rapport staat sinds maandag 22 mei 2023, integraal op de website van het IMF en de FOD Financiën en vormt nu de basis voor het verdere beleidswerk van Minister Van Peteghem. De minister deed reeds beleidsacties ter zake zoals de hervorming van de btw-ketting, de afschaffing van het renovatie-attest en de digitalisatie van de kassatickets. Daarnaast liggen ook voorstellen op tafel zoals de modernisering van de witte kassa en het voorstel tot invoering van e-invoicing en e-reporting.

In de eerste helft van 2024 zal België ook het voorzitterschap van de Europese Unie en de Benelux-samenwerking opnemen. Minister Van Peteghem plant in die periode een vervolg op het ‘Reducing the VAT gap’-colloquium van maart 2022. Het biedt de gelegenheid om samen met internationale partners als het IMF, de OESO en de Europese commissie de resultaten van het verrichte werk te bespreken.