Persbericht

Minister Van Peteghem ondersteunt lokale besturen in budgettair moeilijke tijden met snellere en hogere doorstorting personenbelasting

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem beseft dat onze lokale besturen door de opeenvolging van de corona- en energiecrisis worden geconfronteerd met budgettair moeilijke tijden.

De Minister is daarom tevreden dat de Belgische steden en gemeenten volgend jaar kunnen genieten van een eenmalig hogere doorstorting van de opcentiemen op de personenbelasting. Voor alle steden en gemeenten samen betekent dat, samen met inflatie, de geschatte stijging van de inkomsten en de indexatie van de belastingschalen een extra doorstorting van 930 miljoen euro.

De lokale overheden in ons land worden voor iets meer dan een kwart gefinancierd door ontvangsten afkomstig van de aanvullende belastingen. Die belastingen worden geïnd in de vorm van opcentiemen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de opcentiemen op de personenbelasting.

Minister Van Peteghem wijst er daarom graag op dat de lokale besturen in 2023 een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting zullen ontvangen. Dat werd deze week ook bevestigd in de officiële begrotingsraming van 2023 inzake gemeentebelastingen. Die werd per brief vanuit de Federale Overheidsdienst Financiën aan alle Belgische steden en gemeenten bezorgd.

In die brief wordt nadrukkelijk vermeld dat er in 2023 kan genoten worden van een eenmalige verhoging. Er zullen volgend jaar 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden. Dit voordeel zal de komende jaren niet gerecupereerd worden. Dit komt door een technische wijziging in de federale boekhouding. Daardoor innen de steden gemeenten vanaf volgend jaar een deel van de rechten van de maanden november en december reeds in het lopende jaar, terwijl dit volgens het huidige systeem pas in volgende jaar zou zijn. Ook de komende jaren zal dit het geval zijn, maar zullen de gewoonlijke 12 maanden worden doorgestort.

« De energiecrisis heeft een grote impact op onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen. Maar uiteraard worden ook de lokale besturen niet gespaard. Veel steden en gemeenten zijn reeds hard aan het werk om de energiefactuur naar omlaag te krijgen, waar mogelijk zonder aan de lokale diensteverlening en ondersteuning te raken. Dankzij deze versnelde en verhoogde doorstorting draagt ook de federale overheid haar steentje bij in deze uitdagende tijden. »

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij