Persbericht

België draagt 6 miljoen euro bij aan het steunfonds voor Oekraïne van de EIB

De Europese Investeringsbank (EIB) en ministers van Financiën van 16 EU-landen hebben vandaag een verklaring ondertekend voor het EU4U-fonds van de EIB ter ondersteuning van het herstel- en heropbouwplan van Oekraïne. Dat fonds zal bijdragen aan een snelle respons op de meest dringende infrastructurele behoeften van Oekraïne en zal de economie van het land ondersteunen. België zal tot 6 miljoen euro bijdragen.

De lidstaten die zullen bijdragen aan het fonds zijn België (€6 miljoen), Frankrijk (€100 miljoen), Ierland (€7 miljoen), Italië (€100 miljoen), Letland (€7 miljoen), Litouwen (€10 miljoen), Luxemburg (€1,3 miljoen), Nederland (€52 miljoen ); Polen (€25 miljoen), Slovakije (€5 miljoen) en Spanje (tot €70 miljoen). Daarnaast bevestigden een aantal lidstaten hun steun en hun voornemen om bij te dragen aan het fonds, waarbij de bedragen nog moeten worden vastgesteld. Deze landen zijn Cyprus, Denemarken, Estland, Griekenland en Kroatië. De totale omvang van het fonds zal naar verwachting dus verder toenemen. Het verschil in cijfers tussen de lidstaten hangt sterk af of een lidstaat bijdraagt in cash of in de vorm van garanties.

Het fonds zal de EIB in staat stellen om Oekraïne te blijven steunen en zal dienen als tijdelijke overbrugging totdat alle EU-maatregelen voor de langere termijn beschikbaar zijn.

Het fonds zal de uitvoering van projecten in zowel de publieke als de private sector faciliteren, met de nadruk op gemeentelijke infrastructuur zoals scholen en ziekenhuizen, vervoersnetwerken, water- en afvalwaterzuiveringsfaciliteiten, digitale en cyberbeveiligingscapaciteit en betere toegang tot financiering voor Oekraïense ondernemers.

De EIB bood Oekraïne onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog hulp door €1,7 miljard aan financiering om de door Russische bombardementen verwoeste infrastructuur van het land te herstellen. Verder heeft de bank een kredietlijn van 4 miljard euro verstrekt om de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne in EU-landen te ondersteunen. Via het ‘EU for Ukraine’-initiatief en het bijbehorende fonds blijft de bank zich inzetten om haar activiteiten in Oekraïne op te voeren, overeenkomstig het mandaat van de EU-leiders en in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de EU-lidstaten en internationale partners.

"België staat klaar om bij te dragen bij het initiatief ‘EU for Ukraïne’. De heropbouw van Oekraïne vergt grote inspanningen, die zowel financiële steun als technische bijstand nodig hebben, van zowel de publieke als de private sector. Daarom is de EIB sinds de eerste dagen van de oorlog een van de belangrijkste partners aan de zijde van Oekraïne. Dit nieuwe initiatief is da, ppl een belangrijke volgende stap in onze steun aan het Oekraïense volk." – Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Meer informatie

  • De eerste toezeggingen aan het Fonds bedragen in totaal 383,3 miljoen euro en waren van België, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Slowakije, Spanje en Nederland.
  • Ook Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland en Griekenland hebben bijdragen aan het fonds aangekondigd, maar de exacte bedragen moeten nog definitief worden vastgesteld.
  • De omvang van het fonds zal naar verwachting verder toenemen.