Nieuws

Nieuwsbericht

Vincent Van Peteghem werkt aan een hervorming van de stroomfactuur en de invoering van de energienorm

Vice-eersteminister Vincent Van Peteghem werkt alvast aan een hervorming van de stroomfactuur en de invoering van de energienorm. Vandaag bepaalt de federale overheid twee delen van de stroomfactuur: de btw en de federale heffingen.
Persbericht

Minister Van Peteghem maakt FPIM motor van innovatie en economische groei

Minister Van Peteghem maakt FPIM motor van  innovatie en economische groei
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij (FPIM) een motor van innovatie en economische groei in ons land.
Persbericht

Minister Van Peteghem verlaagt btw-tarief voor haarprothesen

Minister Van Peteghem verlaagt btw-tarief voor haarprothesen
Veel mensen in ons land kiezen voor een haarprothese tijdens of na een ziektebehandeling. Om die kost gevoelig te verminderen, verlaagt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem het btw-tarief voor medische haarprothesen van 21% naar 6%.
Persbericht

Minister Van Peteghem maakt werk van duidelijk fiscaal kader voor winstpremies en prijzengeld

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem benadrukt dat hij bij de fiscale behandeling van winstpremies naar rechtlijnigheid en rechtvaardigheid streeft. Om iedereen duidelijkheid te geven over welke premies en prijzengeld al dan niet worden onderworpen aan belastingen, maakt de minister werk van een wettelijk kader voor de fiscale behandeling van premies en prijzengeld voor uitzonderlijke prestaties van landgenoten in de sportieve-, culturele- en wetenschappelijke wereld.
Nieuwsbericht

Zekerheid voor scholen: ze behouden hun btw-voordeel bij verhuur schoollokalen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem versoepelt de verlaagde btw-regeling voor de verhuur van schoollokalen. Scholen die hun lokalen doorverhuren aan sport- of jeugdverenigingen, hebben dus voortaan rechtszekerheid dat ze hun voordeliger btw-tarief behouden.
Persbericht

Federale regering lanceert het Belgian Recovery Fund om Belgische ondernemingen na de Covid-crisis te versterken

Vandaag lanceren Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het Belgian Recovery Fund. In totaal zal via dit fonds tot 350 miljoen euro geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven die werken aan een ambitieus en duurzaam businessplan te versterken. 
Persbericht

Belgische en Luxemburgse grensarbeiders mogen tien dagen langer thuiswerken zonder fiscale gevolgen

Sinds de coronacrisis is thuiswerk ingeburgerd in onze arbeidscultuur. Belgen en Luxemburgers die over de grens zijn tewerkgesteld, zullen daarom vanaf 2022 tien dagen langer mogen thuiswerken zonder fiscale gevolgen. 
Persbericht

Eerste belastingafrekeningen vallen in de brievenbussen

De FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten voor de belastingafrekening van dit jaar verstuurd. Binnen enkele dagen, rond eind augustus, zullen er meer dan 475.000 aanslagbiljetten zijn verstuurd.
Persbericht

Kantoren FOD Financiën heropenen vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2021 heropenen de kantoren van de FOD Financiën. Na een maandenlange sluiting door de coronacrisis, staan de medewerkers binnenkort weer klaar om fysieke hulp op afspraak aan te bieden.
Persbericht

FOD Financiën schenkt meubels en huishoudapparaten aan slachtoffers van noodweer

De FOD Financiën schenkt bureaumateriaal en huishoudapparaten aan slachtoffers van het noodweer in Wallonië en Vlaanderen. Het gaat om gebruikte goederen die normaal via de Fin Shops worden verkocht, maar nu aan de getroffenen van de overstromingen worden gedoneerd.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.