Beleid

Persbericht

Akkoord over hervorming van Europese begrotingsregels

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de voorgestelde hervorming van het EU-kader voor economische governance.
Persbericht

Minister Van Peteghem zet versnelling op renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg groen licht van de federale ministerraad om werk te maken van een versnelde renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen van de Regie der Gebouwen en Defensie. Door publiek-private samenwerkingen zal sneller en efficiënter kunnen worden gerenoveerd. Het klimaat- en energieneutraal maken van gebouwen is één van de meest doeltreffende klimaatmaatregelen die men kan nemen. Door deze versnelling kunnen we de renovatietijd van deze gebouwen…
Persbericht

Minister Van Peteghem mildert voordeel alle aard bedrijfswagens zonder aan succesvolle hervorming te raken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een akkoord bereikt binnen de federale regering voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot. Die vormt een belangrijke parameter bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens. De hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark en zorgt zo voor een correcte en representatieve berekening. Zo worden mensen die nog niet konden kiezen voor een elektrische bedrijfswagen of geconfronteerd worden met…
Persbericht

Douane onderschept 116 ton cocaïne in Antwerpse haven

De Belgische douane nam in 2023 met 116 ton opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Ook in de haven van Zeebrugge, deel van Port of Antwerp-Bruges, werd 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem vandaag bekend in de haven van het Nederlandse Vlissingen, samen met zijn Nederlandse collega staatssecretaris Aukje De Vries. In Vlissingen werd de hechte samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen de internationale…
Persbericht

Einde fiscale regularisatie zorgt voor stormloop bij de fiscus

Op 31 december 2023 liep de mogelijkheid definitief af om via fiscale regularisatie in éénzelfde procedure zowel administratieve (fiscaal en sociaal) als strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen in ruil voor de betaling van regularisatieheffingen op het aangegeven bedrag. Die heffingen liggen steeds hoger dan de normale belastingtarieven.  De naderende deadline leidde de afgelopen weken tot een enorme toestroom van aanvragen tot regularisaties bij de fiscus.
Persbericht

Permanent verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw goedgekeurd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vandaag het wetsontwerp goed dat het permanent verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw bepaalt. Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkt de voorwaarden om beroep te kunnen (blijven) doen op het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw en de voorziene overgangsmaatregelen.
Persbericht

Minister Van Peteghem krijgt definitief groen licht voor minimumbelasting voor multinationals vanaf 2024

Met de goedkeuring door de plenaire vergadering neemt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem met succes de laatste horde voor de invoering van de minimumbelasting voor multinationals. Met deze minimumbelasting verzekeren we dat elke grote onderneming met een omzet van minstens 750 miljoen euro vanaf 2024 minstens 15 procent vennootschapsbelasting betaalt. 
Persbericht

Projectoproep Nationale Loterij rond duurzame ontwikkeling: 112 organisaties verdelen een bedrag van € 2.250.000

Eind maart 2023 lanceerde de Nationale Loterij, samen met Minister Khattabi en Minister Van Peteghem opnieuw een projectoproep, ditmaal rond ‘duurzame ontwikkeling’. Daarvoor maakte de Nationale Loterij € 2.250.000 euro vrij. Uit de liefst 236 organisaties die zich met een project aanmeldden, selecteerde een professionele jury 112 laureaten die de boodschap kregen dat ze kunnen rekenen op de steun van alle spelers van de Nationale Loterij.
Persbericht

Federale regering sluit akkoord met banken over meer transparantie en eenvoud rond spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.
Persbericht

Federaal Agentschap van de Schuld biedt in december Staatsbons aan met een looptijd van 5 en 8 jaar

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in december 2023 Staatsbons uitgeven met een looptijd van 5 en 8 jaar. Dat is beslist in nauw overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.