Beleid

Ministerraad

Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerpamendement goed bij de wet betreffende diverse fiscale bepalingen voor het invoeren van een belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend in toepassing van cao nr. 164.
Persbericht

IMF-rapport over Belgische btw-kloof bevestigt noodzaak hervormingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op vraag van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een studie gemaakt om de grootte van de Belgische btw-kloof (VAT gap) te becijferen. Minister Van Peteghem vroeg de concrete becijfering om werk te maken van nog meer gerichte beleidsacties om het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk int, te verkleinen. De conclusies van de studie staan sinds 22 mei online.
Persbericht

Minister van Peteghem wijst bankensector op druk om spaarrente te verhogen

In navolging van de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank pasten de meeste banken de rentevoeten aan die van toepassing zijn op kredieten. De rentevoeten op de spaarrekeningen blijven echter achterop hinken. Daarom maant Minister Van Peteghem de bankensector aan om oog te hebben voor het groeiend maatschappelijk ongenoegen en de verhoogde druk om de rente op spaarrekeningen te verhogen.
Persbericht

Minister Van Peteghem verstevigt basis voor vertrouwen in banken en financiële instellingen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verstevigt de basis voor het vertrouwen in financiële instellingen door de oprichting van een gescheiden Garantiefonds met een gezonde en betrouwbare reserve en de invoering van een moderne en doeltreffende bankierseed. Beide maatregelen kregen groen licht van de ministerraad.
Persbericht

Begrotingscontrole geeft belangrijk signaal aan financiële markten, nu is het tijd voor echte hervormingen met impact

De Federale Regering heeft een ambitieuze begrotingscontrole afgeklopt die uitzicht biedt op een realistisch pad om de federale begroting op het juiste spoor te zetten. Om onze welvaartstaat te beschermen en de rentelasten op onze schuld onder controle te houden, is het namelijk van het grootste belang om de financiële markten op korte termijn een krachtig signaal te geven.
Persbericht

Lancering van de projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" ter waarde van 2.250.000 euro

De Nationale Loterij lanceert vandaag samen met de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem en de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi een projectoproep "Duurzame Ontwikkeling".
Persbericht

Minister Van Peteghem verzekert voortbestaan van College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verzekert via een Koninklijk Beluit het voortbestaan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voor de komende jaren en legislaturen.
Nieuwsbericht

Reglement van de Nationale Bank van België over de risico’s in verband met portefeuilles van hypothecaire leningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 24 januari 2023 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed.
Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem bezocht Becton Dickinson, één van de 23 erkende 3C-bedrijven in België

Gisteren bracht Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, een bezoek aan het bedrijf Becton Dickinson in Temse in het kader van hun 3C-erkenning. 
Nieuwsbericht

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming

In opvolging van de notificatie die afgesproken werd binnen de regering legde Minister Van Peteghem zijn voorstel tot een eerste fase van de bredere fiscale hervorming op tafel.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.