Beleid

Persbericht

Minister Van Peteghem verzekert voortbestaan van College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verzekert via een Koninklijk Beluit het voortbestaan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voor de komende jaren en legislaturen.
Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem bezocht Becton Dickinson, één van de 23 erkende 3C-bedrijven in België

Gisteren bracht Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, een bezoek aan het bedrijf Becton Dickinson in Temse in het kader van hun 3C-erkenning. 
Nieuwsbericht

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming

In opvolging van de notificatie die afgesproken werd binnen de regering legde Minister Van Peteghem zijn voorstel tot een eerste fase van de bredere fiscale hervorming op tafel.
Persbericht

1 jaar sancties tegen Rusland: 58 miljard euro bevroren en tienduizenden containers gecontroleerd

Op 24 februari is het exact 1 jaar geleden dat Rusland het Oekraïense grondgebied binnenviel. Als reactie op het brutale oorlogsgeweld vaardigde de Europese Commissie verschillende economische sanctiepakketten uit tegen Rusland. 
Nieuwsbericht

Voorbereiding van het Tax Shelter-stelsel voor videospellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het Tax Shelter-stelsel goed.
Persbericht

Federale regering legt strengere regels op voor reclame virtuele munten

Er komen strengere regels voor reclame voor virtuele munten, zoals Bitcoin of Ether. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s en beter worden beschermd tegen malafide aanbieders. Daar zorgen Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand samen voor. 
Persbericht

Minister Van Peteghem hervormt de energiefactuur en vermijdt dat btw opnieuw naar 21% springt

De federale regering heeft een akkoord bereikt over het voorstel van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de energiefactuur te hervormen. Vanaf 1 april 2023 zal de btw op elektriciteit en aardgas voor niet-zakelijke contracten permanent worden verlaagd van 21% naar 6% en gaat de accijnshervorming in. Dankzij deze hervorming zullen prijsschommelingen zoals we die het afgelopen jaar gezien hebben worden afgevlakt en zorgen we ervoor dat een basisverbruik aan energie beschermd…
Nieuwsbericht

Nationale Loterij: doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst wordt bestemd

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd.
Nieuwsbericht

Hervorming bedrijfsvoorheffing en indexering belastingschijven zorgen voor meer nettoloon voor élke werknemer

De nettolonen van alle Belgische werknemers in de private en publieke sector zullen vanaf 1 januari 2023 met gemiddeld 800 euro per jaar stijgen door de hervorming van de bedrijfsvoorheffing en de indexering van de belastingschijven. Dat bevestigt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.
Persbericht

Minister Van Peteghem zorgt voor meer fiscale gelijkheid bij co-ouderschap

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zorgt ervoor dat ouders in een regeling van co-ouderschap vanaf 1 januari 2023 van meer fiscale gelijkheid genieten. Vandaag is het reeds zo dat bij 50-50 zorg voor de kinderen, de toeslagen voor kinderlast op de belastingvrije som gelijk worden verdeeld. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.