Beleid

Persbericht

Officiële Inhuldiging van drie nieuwe mobiele douanescanners in Haven van Antwerpen: Sirius, Canopus en Vega

In aanwezigheid van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Administrateur-generaal van de Belgische douane, Kristian Vanderwaeren, werden vandaag in de Antwerpse haven drie geavanceerde mobiele douanescanners officieel ingehuldigd: Sirius, Canopus en Vega.
Persbericht

Minister Van Peteghem neemt nieuwe stappen voor een meer eenvoudige belastingaangifte

Elke Belg kan vanaf dinsdag 24 april 2024 zijn of haar aangifte van de personenbelasting terugvinden op Tax-on-web. Wie nog voor een papieren aangifte kiest, ontvangt die binnenkort. Maar liefst 4 miljoen belastingplichtigen zullen online of in hun bus een voorstel van vereenvoudigde aangifte vinden. Een nieuwe stap van minister Van Peteghem voor een meer eenvoudige belastingaangifte.
Nieuwsbericht

Digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed betreffende de digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector. Daarnaast worden eveneens diverse bepalingen goedgekeurd.
Nieuwsbericht

Resoluties ter wijziging van statuten multilaterale ontwikkelingsbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorontwerp van wet goed dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan de statuten van drie multilaterale ontwikkelingsbanken.
Persbericht

Minister Van Peteghem spreekt steun uit voor globale taks op grootste vermogens

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, neemt in zijn hoedanigheid van huidig EU-voorzitter, op 17 en 18 april 2024 deel aan de G20 bijeenkomst van de Ministers van Financiën in Washington. Eén van de onderwerpen op de agenda is de mogelijke instelling van een wereldwijde taks op de grootste vermogens. Een voorstel dat minister Van Peteghem steunt.
Persbericht

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem breidt het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Op die manier geven we een belangrijke stimulans aan het aanbod huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden in de huidige krappe huurwoningmarkt.
Persbericht

Minister Van Peteghem biedt ondernemingen rechtszekerheid met verduidelijking fiscale behandeling ploegenarbeid

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem biedt met een verduidelijking rechtszekerheid aan ondernemingen waar werknemers in een systeem van ploegenarbeid werken. Deze ondernemingen kunnen in ons land genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing om de extra kosten verbonden aan ploegenarbeid te compenseren en de competitiviteit van hun arbeidsintensieve ondernemingen te beschermen.
Persbericht

Belangrijkste conclusies van de informele Ecofinvergadering in Gent

Op 23 en 24 februari kwamen de ministers van Financiën van de EU en de presidenten van de centrale banken in Gent bijeen om de uitdagingen rond het concurrentievermogen van de EU te bespreken. Dr. Mario Draghi en EIB-president Calviño mochten er hun inzichten delen. Tijdens drie thematische sessies werd gesproken over mogelijke financieringsmechanismen om zowel het interne concurrentievermogen van de EU als de mondiale concurrentiepositie van de Unie te versterken. De ministers benadrukten het…
Persbericht

Akkoord over hervorming van Europese begrotingsregels

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de voorgestelde hervorming van het EU-kader voor economische governance.
Persbericht

Minister Van Peteghem zet versnelling op renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg groen licht van de federale ministerraad om werk te maken van een versnelde renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen van de Regie der Gebouwen en Defensie. Door publiek-private samenwerkingen zal sneller en efficiënter kunnen worden gerenoveerd. Het klimaat- en energieneutraal maken van gebouwen is één van de meest doeltreffende klimaatmaatregelen die men kan nemen. Door deze versnelling kunnen we de renovatietijd van deze gebouwen…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.