Persbericht

Geen btw voor particulieren die zonnestroom doorverkopen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt het fiscaal eenvoudig om als particulier met een kleinschalige zonnepaneleninstallatie overtollige zonnestroom door te verkopen aan ondernemingen. De Minister verduidelijkt dat dergelijke doorverkopen geen economische activiteit zijn en er dus ook geen btw aangerekend dient te worden.

“Verschillende duizenden gezinnen in ons land generen reeds zonnestroom met een kleinschalige zonnepaneleninstallatie. Door hen nu de mogelijkheid te bieden om btw-vrij overtollige stroom door te verkopen aan ondernemingen, verhogen we niet enkel het rendement van de installaties, maar hopen we ook anderen aan te moedigen om te investeren in duurzame energie. ”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Het doorverkopen van overtollige zonnestroom door particulieren aan ondernemingen kwam eind januari onder de aandacht toen sportketen Decathlon een dergelijk initiatief aankondigde. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vroeg daarop verduidelijking aan de FOD Financiën over eventuele gevolgen met betrekking tot btw bij dergelijke doorverkopen.

Die duidelijkheid is er nu. Wanneer particulieren met een kleine zonne-installatie (minder of gelijk aan 10 kilovoltampère) overtollige zonnestroom doorverkopen aan ondernemingen, dan gaat dit niet om een economische activiteit, gelet op de geringe omvang van de hoeveelheid stroom die verkocht wordt. De particulier moet dus geen facturen uitschrijven en  geen btw aanrekenen. Voorwaarden zijn wel dat de particulier geen enkele andere economische activiteit uitvoert waarvoor hij belastingplichtig is en dat hij beschikt over een dubbele meter (daaronder begrepen de digitale meter).

De niet toepassing van btw geldt overigens zowel voor vergoedingen in de vorm van een geldsom als in de vorm van een tegenprestatie zoals bijvoorbeeld een tegoedbon.