Persbericht

Hervorming bedrijfswagens heeft positieve impact op verkoop elektrische wagens, CO2-uitstoot en budgettaire opbrengsten

De vergroening van het bedrijfswagenpark van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een duidelijke positieve impact op de verkoop van elektrische wagens en de CO2-uistoot in ons land. Dat toont een rapport van Het Federaal Planbureau duidelijk aan. Ook op budgettair vlak is de hervorming een goede zaak met een toename van de netto-belastinginkomsten met ongeveer één miljard euro op jaarbasis. Minister Van Peteghem stelt de resultaten vandaag voor tijdens een VOKA-stage bij autoproducent Volvo Car in Gent.

Minister Van Peteghem koos nadrukkelijk voor een hervorming die consumenten en producenten de tijd geeft om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Duurzame mobiliteit moet op termijn goedkoper worden dan fossiele varianten. Daarom werden koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Het is belangrijk dat de werkgevers en leasingmaatschappijen, maar ook werknemers, zich tijdig kunnen voorbereiden op die omslag. Daarom werd de beslissing tijdig genomen met verschillende tussenstappen om in 2026 het gewenste resultaat te behalen.

Om die resultaten helder in beeld te krijgen, vroeg minister Van Peteghem Het Federaal Planbureau om de impact van de hervorming te onderzoeken op het vlak van:

  • Het effect op de verkoop van elektrische wagens;
  • Het effect op de CO2-uitstoot;
  • Het effect op de budgettaire opbrengsten.

 

Verkoop elektrische wagens

Uit de projecties van het Federaal Planbureau blijkt dat de verkoop van benzine plug-in hybride voertuigen en elektrische bedrijfswagens ook zonder hervorming zou toenemen. Maar de hervorming zorgt voor een noodzakelijke versnelling. Die signaal horen we vandaag al van veel ondernemers en autoproducenten.

Het Planbureau wijst op een heel snelle evolutie vanaf 2026. Op dat moment wordt een sterke afname verwacht van de verkoop van benzine plug-in hybride voertuigen ten voordele van elektrische voertuigen. Het aandeel van elektrische wagens in de verkoop van nieuwe bedrijfswagens stijgt na de hervorming snel tot boven de 50 % en bedraagt nog voor 2030 meer dan 75 %. Dit maakt dat tegen 2040 de bedrijfsvoertuigenvloot quasi integraal elektrisch zal zijn.

 

CO2-uitstoot

De afgelopen jaren is het aandeel bedrijfswagens in de verkoop stelselmatig toegenomen, waardoor er zo’n 700.000 bedrijfswagens rijden in ons land. Deze wagens zorgen samen voor een uitstoot van ongeveer 2,8 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een vijfde van de uitstoot van het totale wagenpark op onze Belgische wegen. De vergroening van de bedrijfswagens moet daar stevig in snoeien.

Het Federaal Planbureau toont dat de hervorming daarin slaagt. Zonder hervorming zou de daling pas duidelijk inzetten na 2034. Mét hervorming zal er reeds tussen 2026 en 2035 een duidelijk versnelde daling van de CO2-uitstoot plaatsvinden. In die periode leidt de hervorming van Minister Van Peteghem tot een versnelde afname van de CO2 uitstoot, met een piek van ongeveer 1 miljoen ton CO2 op jaarbasis in de eerste helft van de jaren 2030.

 

Budgettaire impact

Het Federaal Planbureau concludeert dat het globaal effect van de hervorming vanaf 2026 voor een toename zal zorgen van de jaarlijkse netto-belastinginkomsten met ongeveer 1 miljard op jaarbasis. Behalve in 2026 en 2031, wanneer de gederfde inkomsten uit het bezit en gebruik van bedrijfswagens een klein beetje groter zijn dan de toename van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Zonder de hervorming zouden de gederfde inkomsten uit de vennootschapsbelasting veel hoger zijn.

 

“Als minister had ik met de hervorming van de bedrijfswagens een duidelijke doelstelling voor ogen: in tijden dat de klimaatcrisis maatregelen met impact vraagt, moest er een versnelling komen in de vergroening van ons wagenpark. Niet enkel om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat elke Belg op termijn betaalbaar elektrisch kan rijden. Ik ben dan ook trots en tevreden dat Het Federaal Planbureau deze doelstellingen zwart op wit omzet in prognoses en resultaten. De vergroening van de bedrijfswagens is duidelijk de noodzakelijke kickstart richting een volledig fossielvrij wagenpark en een betere luchtkwaliteit. En dit alles zonder ons budgettair in nesten te werken.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën