Persbericht

Minister Van Peteghem draagt met twee btw-maatregelen bij aan vlotte opstart en werking vaccinatiecentra

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem draagt met twee maatregelen inzake btw bij aan een snelle en efficiënte opstart van de vaccinatiecentra in ons land. De vrijstellingen gelden zowel voor de ondersteunende medische, paramedische en farmaceutische medewerkers in de vaccinatiecentra als voor personeel dat door steden, gemeenten en OCMW’s ter beschikking wordt gesteld aan de eerstelijnszones die instaan voor de organisatie van de vaccinatiecentra.

“De vaccinatiecentra spelen een cruciale rol in de strijd tegen het COVID-virus. Een strijd die we enkel zullen winnen door samen te werken. Door de medewerkers van de vaccinatiecentra vrij te stellen van btw, stel ik samen met de FOD Financiën alles in het werk om de brede vaccinatiecampagne vlot van start te kunnen laten gaan.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Overal in ons land worden op dit moment vaccinatiecentra opgebouwd om zo spoedig mogelijk operationeel te zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt, is uiteraard voldoende personeel nodig. Zowel medische, paramedische, farmaceutische als ondersteunende medewerkers zullen de komende maanden hard werken aan onze weg uit de COVID-crisis.

Om de toegang tot de COVID-vaccins zo breed mogelijk te houden, besliste Minister Van Peteghem reeds enkele weken geleden deze vrij te stellen van btw. Vandaag verduidelijkt de Minister dat deze vrijstelling eveneens geldt voor de diensten die nauw samenhangen met deze vaccins.

Dat betekent dat er geen btw zal worden geheven op de diensten van het medisch, paramedisch, farmaceutisch en ondersteunend personeel in de vaccinatiecentra.

In diezelfde optiek besloot minister Van Peteghem ook dat de terbeschikkingstelling van personeel door een stad, gemeente of OCMW aan een eerstelijnszone in het kader van de organisatie en werking van de vaccinatiecentra kan worden uitgevoerd zonder dat btw wordt geheven.

Ook voor de vele honderden vrijwilligers aan de slag in de vaccinatiecentra wordt op dit moment met de betrokken kabinetten Financiën, Werk en Volksgezondheid gezocht naar een oplossing zodat zij meer dagen onbelast kunnen meehelpen.