Persbericht

Minister Van Peteghem geeft uitstel voor btw-aangiften

De coronacrisis, de bijhorende steunmaatregelen en personeelsuitval zorgen nog steeds voor een grotere werklast bij de accountantkantoren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is zich ervan bewust dat een tijdige en correcte afhandeling in het gedrang komt en geeft btw-plichtigen en hun boekhouders en accounts daarom eenmalig meer tijd voor de btw-aangifte voor het eerste kwartaal van 2021.

 

Btw-aangifte

Voor de maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave wordt de deadline verlengd van 20 april 2021 tot en met 24 april 2021. Wanneer ook deze deadline niet wordt gehaald, zal de teruggave een maand worden uitgesteld.

Voor de andere indieners wordt de deadline verlengd van 20 april 2021 tot en met 3 mei 2021.

In beide gevallen geldt dat deze verlenging bij tijdig aangeven geen invloed heeft op het vlak van teruggave. Bij laattijdig ingeven blijven de geldende boetes behouden. De verlenging van de deadlines kwam er in samenspraak met de beroepsfederatie en gelden zonder precedentswaarde éénmalig voor het eerste kwartaal van 2021.

 

Btw-betalingen

De betalingen van de btw-schulden dienen wel binnen de huidige wettelijke termijnen te gebeuren. Btw-plichtigen en hun boekhouders of accounts, die door een iets latere aangifte hun te betalen saldo nog niet zouden kennen, worden aangeraden om op basis van een redelijke raming (of op basis van vorige aangifteperiodes) het te betalen saldo in te schatten en tijdig te voldoen. Dit om interesten te vermijden. Gebeurt dit niet, dan zal de interest van 0,33 % (verlaagd vanaf 20 april 2021) automatisch worden toegepast op het openstaande tekort.

 

“De coronacrisis heeft nog steeds een stevige impact op onze ondernemers. De samenloop van gezondheidsmaatregelen en het pakket steunmaatregelen, zorgt ervoor dat btw-plichten meer dan ooit steunen op de expertise van belastingadviseurs en accountants. Een eenmalig uitstel van de btw-aangifte komt tegemoet aan de gestegen werklast binnen de sector en moet ervoor zorgen dat boetes en interesten worden vermeden. ”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën