Persbericht

Minister Van Peteghem maakt einde aan energieverslindende overheidsgebouwen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt werk van een versnelde renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen van de Regie der Gebouwen, Defensie en de NMBS. Door publiek-private samenwerkingen zal sneller en efficiënter kunnen worden gerenoveerd. Het klimaat- en energieneutraal maken van gebouwen is één van de meest doeltreffende klimaatmaatregelen die men kan nemen. De regering wil hierin een voortrekkersrol spelen.

“De federale overheid is eigenaar van gebouwen overal in ons land. Van grote gerechtsgebouwen tot kleinere kantoren. Vaak zijn deze gebouwen verouderd en slecht geïsoleerd. Hierdoor gaat veel energie verloren. Dit pakken we nu samen met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) aan door in te zetten op energetische renovaties van deze gebouwen. Om dit te financieren bundelen we als overheid de krachten met private investeerders. Zo kunnen we sneller renoveren zonder onze overheidsfinanciën te hard te raken en zetten we opnieuw een belangrijke stap om onze klimaatdoelstellingen te halen. ”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

De federale regering heeft duidelijke klimaatambities: alle overheidsgebouwen moeten klimaat- en energieneutraal zijn tegen 2040. In 2030 wil de regering reeds  de helft van het gebouwenpatrimonium klimaat- en energieneutraal gerenoveerd hebben. Minister Van Peteghem komt nu met een plan om de versnelling in te zetten en onze doelstellingen te behalen.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal optreden als investeerder en coördinator om de grootschalige renovatieproject in goede banen te leiden. Concreet zal FPIM op zoek gaan naar  privaat-publieke samenwerkingen waarbij overheidsmiddelen en private investeringen samen kunnen worden ingezet om gebouwen van de Regie der Gebouwen, Defensie en de NMBS te renoveren. Dat zal in de vorm gebeuren van een energieprestatiecontract (EPC) of een publiek-privaat energiepartnerschap (PPEP).

De aftrap van de renovaties gebeurt met een pilootproject waarbij een eerste vijf- à tiental gebouwen zullen worden aangepakt. Met de ervaring die wordt opgedaan tijdens het pilootproject, zal de samenwerking worden versterkt en geoptimaliseerd.