Persbericht

Minister Van Peteghem verlengt steunzones met 18 maanden

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verlengt de termijn van de bestaande Vlaamse en Waalse steunzones met achttien maanden. De coronacrisis zorgde ervoor dat de ondernemingen in deze regio’s niet ten volle van de steunmaatregel konden genieten om groei en jobs te creëren. Een verlenging moet hen nu extra tijd en zuurstof geven. 

“De coronacrisis verstoorde ook de investeringen van ondernemingen in de economisch ontwrichte regio’s in ons land. Gelet op het doel van de steunzones is het logisch dat we de ondernemingen nu extra tijd geven om de coronacrisis te boven te komen en de komende jaren te werken aan groei en jobcreatie.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Drie Vlaamse (Turnhout, Genk en Zaventem-Vilvoorde) en vier Waalse regio’s (Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries) kregen de afgelopen jaren statuut van ‘ontwrichte’ zone of steunzone. Telkens omdat er sprake was van een zwaar collectief ontslag met een grote economische impact op de regio.

Door het statuut van steunzone krijgen ondernemingen die in de regio investeren een vrijstelling van 25% gedurende 2 jaar op de bedrijfsvoorheffing per extra arbeidsplaats die ze creëren. Het voordeel komt overeen met een besparing tot 8% op de loonkost. 

De coronacrisis zette echter een onverwachte rem op de investeringen van de ondernemingen in deze getroffen regio’s. Minister Van Peteghem zat begin deze week samen met vertegenwoordigers van de gewesten en daar kwam de wens naar voren om de bestaande steunzones met achttien maanden te verlengen. Een verlenging die Minister Van Peteghem doorvoerde met akkoord van de federale regering.

Concreet gaat het om volgende verlengingen:

Steunzone Turnhout: 01/05/2015 – 30/04/2021 à 31/10/2022

Steunzone Genk: 01/05/2015 – 30/04/2021 à 31/10/2022

Steunzone Zaventem-Vilvoorde: 01/12/2018 – 30/11/2024 à 31/05/2026

 

Steunzone Seraing: 1/11/2017 – 31/10/2023 à 30/04/2025

Steunzone Sambreville : 1/11/2017 – 31/10/2023 à 30/04/2025

Steunzone Charleroi: 1/11/2017 – 31/10/2023 à 30/04/2025

Steunzone Frameries: 1/11/2017 – 31/10/2023 à 30/04/2025