Persbericht

Minister Van Peteghem verzekert voortbestaan van College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verzekert via een Koninklijk Beluit het voortbestaan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voor de komende jaren en legislaturen.

Het was minister Van Peteghem die eind 2020 het initiatief nam om het College na een periode van jarenlange stilstand opnieuw samen te roepen. Dat bleek succesvol, met onder andere de opmaak en uitrol van twee actieplannen tegen de fraude. Vandaag wijzigt de minister het Koninklijk Besluit om te garanderen dat het College de komende jaren minstens éénmaal per kwartaal samenkomt en vergadert. Zo wordt de actieve werking van het College ook de komende jaren gegarandeerd.

"Het College bundelt alle krachten in de strijd tegen fraude. De werking verliep de afgelopen jaren bijzonder vlot en er werden resultaten met impact geboekt. Vandaag zorgen we er daarom voor dat het College ook de volgende jaren en legislaturen blijft functioneren en niet zoals in het verleden reed gebeurde, wordt herleid tot een passief orgaan dat enkel op papier bestaat. Want het is enkel door samen te werken en informatie uit te wisselen op alle niveaus, dat we de mazen van het net kleiner maken en onze slagkracht in de strijd tegen fraude vergroten."

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding

De gegarandeerde actieve werking van het College is van cruciaal belang. Want voor een efficiënte en doelgerichte fraudebestrijding is samenwerking, coördinatie en uitwisseling van informatie noodzakelijk op alle niveaus.  Het college  voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude garandeert dit en evolueerde de afgelopen jaren daarenboven ook tot een nuttig overlegplatform tussen de verschillende betrokken departementen in onze gezamenlijke strijd tegen fraude.