Persbericht

Minister Van Peteghem wil verrassingen vermijden bij belastingafrekening mensen in tijdelijke werkloosheid

Door de coronacrisis kozen tal van werkgevers voor de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid. Werknemers ontvingen daardoor een werkloosheidsbijdrage waar een onmiddellijke bedrijfsvoorheffing van 15% in plaats van de gebruikelijke 26,75% op werd geheven. Een beslissing van de toenmalige federale regering om de werknemers in tijdelijke werkloosheid op korte termijn meer netto koopkracht te bezorgen. Een maatregel die vooral broodnodig was voor de laagste inkomens. Om iedereen duidelijkheid te bieden zullen belastingplichtigen vanaf donderdag 22 april een gepersonaliseerde simulatie kunnen uitvoeren via de digitale berekeningstool ‘TaxCalc’. Zo worden eventuele verrassingen bij de belastingaanslag zo veel mogelijk vermeden.

“De berekening van belastingen is afhankelijk van verschillende parameters eigen aan de persoonlijke situatie, maar het is belangrijk dat we iedereen duidelijkheid bieden. Om te vermijden dat mensen voor verrassingen komen te staan zal men vanaf donderdag 22 april via de digitale berekeningstool ‘TaxCalc’ een gepersonaliseerde simulatie kunnen uitvoeren.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminster en Minister van Financiën

 

De laagste lonen beschermen

De lagere bedrijfsvoorheffing van 15% in plaats van de gebruikelijke 26,75%  zorgde ervoor dat er dus ‘minder werd afgehouden’ bij het storten van de uitkering van tijdelijke werkloosheid. Dat maakt dat het verschil, mocht dat er effectief zijn, dient bijgepast te worden bij de belastingafrekening die er binnenkort aankomt. Het kan ook zijn dat er dit jaar minder teruggetrokken wordt van de belastingen in vergelijking met het jaar ervoor. Het systeem van de bedrijfsvoorheffing zorgt immers voor een spreiding van te de betalen belasting tussen het moment van de maandelijkse storting van de uitkering van tijdelijke werkloosheid en de eigenlijke belastingafrekening op moment van de aangifte voor het ganse jaar. In ieder geval is er géén sprake van een verhoging van de totale belasting.

Over wie gaat het?

Werknemers die tussen maart 2020 en eind 2020 (einde fiscaal jaar) minstens één dag in de regeling van tijdelijke werkloosheid hebben gezeten.

Zullen zij allemaal evenveel moeten bijleggen bij de belastingafrekening?

Neen, de berichten die her en der verschijnen dat al deze mensen “duizenden euro’s” zouden moeten bijbetalen zijn ongenuanceerd en ook niet correct. Zoals vaak het geval is bij de berekening van belastingen zijn er verschillende parameters eigen aan de persoonlijke situatie die bepalen wie hoeveel betaalt of terugkrijgt.

De FOD Financiën en het kabinet van Minister Van Peteghem maakten daarom verschillende simulaties om een goed zicht te krijgen op de situatie. (zie bijlage bij dit bericht)

Er werden simulaties gemaakt voor zowel fiscaal alleenstaanden als fiscaal gehuwden. Telkens met variaties in aantal kinderen ten laste en of er sprake was voltijdse of halftijdse tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Er dient wel opgemerkt te worden dat er géén rekening werd gehouden met eventuele fiscale voordelen zoals die er regelmatig zijn in de vorm van pensioensparen, woonbonussen, giften aan goede doelen, dienstencheques, etc.

Vanaf donderdag 22 april kunnen belastingplichtigen beroep doen op de digitale berekeningstool ‘TaxCalc’. Deze tool bevat alle codes die ook in de definitieve belastingaangifte zullen staan. Zo worden eventuele verrassingen bij de belastingaanslag zo veel mogelijk vermeden.

Enkele vaststellingen en opmerkingen

Een eerste belangrijke vaststelling is dat de laagste inkomens gespaard blijven van een eventuele extra bijdrage, aangezien zij sowieso weinig tot geen bedrijfsvoorheffing dienen te betalen voor mocht er geen tijdelijke werkloosheid zijn geweest.

Een tweede vaststelling is dat de verschillen op het vlak van bijbetalen of minder terugkrijgen in vergelijking met andere fiscale jaren zich vooral voordoen bij werknemers die op maandbasis halftijds tijdelijk werkloos waren. De bedrijfsvoorheffing wordt immers berekend op het maandloon. Wanneer men slechts een half maandloon krijgt in vergelijking met een maand zonder tijdelijke werkloosheidsuitkering, dan wordt er dus te weinig of zelfs géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat wordt niet gecompenseerd in de andere maanden zonder tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dat verschil neemt toe naargelang het brutoloon stijgt.

 

SITUATIE FISCAAL ALLEENSTAAND – 0 KINDEREN TEN LASTE:

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 595,79€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 119,94€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.326,40€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 119,94€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 544,03€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 119,94€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 353,19€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 294,84€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.374,30€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 294,86€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 70,09€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 294,86€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 125,63€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 63,69€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 968,92€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 63,69€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 642,49€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 63,69€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 85,33€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 2,88€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 15,06€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 2,88€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 64,14€ terugkrijgen;
 • Zonder TWL: 2.001,64€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 391,85€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 39,67€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 221,10€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 39,67€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 1.925,52€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 39,67€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 351,24€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 165,24€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 78,63€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 154,24€ bijbetalen

 

SITUATIE FISCAAL ALLEENSTAAND – 2 KINDEREN TEN LASTE:

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 1.349,90€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 400,56€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 2.218,60€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 400,56€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 1.576,06€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 400,56€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 806,96€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 270,07€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 2.230,15€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 218,56€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 952,86€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 270,08€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 836,97€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 219,07€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 2.109,47€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 219,07€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 497,01€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 219,07€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 544,85€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 285,64€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.115,03€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 285,64€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 653,53€ terugkrijgen;
 • Zonder TWL: 285,64€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 122,50€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 243,08€ terugkrijgen

              

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 820,96€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 243,09€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 1.507,72€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 243,09€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 74,52€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 117,52€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.076,40€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 117,52€ terugkrijgen

 

SITUATIE GEHUWD – PARTNER MET EIGEN BEROEPSINKOMSTEN – 0 KINDEREN TEN LASTE:

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 918€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 308, 77€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 807,93€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 303,93€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.667,54€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 303,93€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 670,01€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 520,15€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.398,41€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 520,15€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 87,26€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 520,15€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 96,67€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 5.500,70 bijbetalen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.111,18€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 650,90€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 496,02€ terugkrijgen;
 • Zonder TWL: 650,90€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 100,51€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 156,04€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 43,06€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 156,04€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 1.626,79€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 156,04€ terugkrijgen

 

SITUATIE GEHUWD – PARTNER EIGEN BEROEPSINKOMSTEN – 2 KINDEREN TEN LASTE:

 • Brutoloon 1.750 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 1.076,86€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 149,66€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 922,74€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 100,74€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 2.100,35€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 100,74€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 996,01€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 574,95€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 2.065,81€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 574,95€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 2.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 464,00€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 574,95€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 757,71€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 705,70€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 1.120,03€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 705,70€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.000 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 2.647,51€ terugkrijgen;
 • Zonder TWL: 705,70€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 60,29€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 210,84€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 541,74€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 210,84€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 3.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd 50% TWL op maandbasis: 1.658,79€ bijbetalen
 • Zonder TWL: 210,84€ terugkrijgen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 3 mnd TWL: 9,26€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 120,46€ bijbetalen

 

 • Brutoloon 4.500 EUR/mnd:
 • Met 6 mnd TWL: 785,06€ terugkrijgen
 • Zonder TWL: 120,46€ bijbetalen