Persbericht

1 jaar sancties tegen Rusland: 58 miljard euro bevroren en tienduizenden containers gecontroleerd

Op 24 februari is het exact 1 jaar geleden dat Rusland het Oekraïense grondgebied binnenviel. Als reactie op het brutale oorlogsgeweld vaardigde de Europese Commissie verschillende economische sanctiepakketten uit tegen Rusland. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt er een speerpunt van dat ons land deze sancties snel en strikt toepast. Een jaar lang vragen deze 9 -  en binnenkort 10 - sanctiepakketten het uiterste van de medewerkers van de Douane en de Thesaurie binnen de FOD Financiën.

"De oorlog in Oekraïne duurt langer dan we allemaal hadden gedacht en gevreesd. Een strikte opvolging van de economische sanctiemaatregelen tegen Rusland blijft dan ook cruciaal. Ik ben trots dat we kunnen rekenen op de FOD Financiën die daar elke dag aan meewerkt en topresultaten boekt op Europees niveau. Momenteel wordt er aan een tiende Europees sanctiepakket gewerkt. Oekraïne en onze Europese partners kunnen daarbij blijvend op de strikte implementatie en toepassing van deze sancties door België rekenen." - Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding

Zo heeft de Thesaurie 58 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren. Dat is het hoogste bedrag van alle Europese lidstaten. Daarnaast werden ook 191 miljard euro aan Russische financiële transacties geblokkeerd. In totaal treffen deze maatregelen 1.789 Russische bedrijven of burgers die zich op de zwarte lijst bevinden.

Onze Douane werd kort na de start van de oorlog geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal in- en uitvoercontroles. Zo werden er in totaal reeds 91.020 aangiftes gecontroleerd ten aanzien van Rusland en Wit-Rusland. 7.925 containers werden ook fysiek gecontroleerd.

Ook bij overslag werden er controles uitgevoerd door de douane. Over 28.890 containers werd extra informatie opgevraagd. Momenteel staan er 529 containers geblokkeerd in afwachting van meer informatie, waarvan 517 in Antwerpen en 12 in Zeebrugge. In Zeebrugge werden het afgelopen jaar ook nog eens 10.000 wagens gecontroleerd, over 1.087 wagens werd geoordeeld dat deze niet verscheept mochten worden naar Rusland.

Het spreekt voor zich dat de FOD Financiën in nauw contact staat met de andere veiligheidsdiensten. Zo werden voorlopig reeds 19 processen verbaal inzake overtredingen op in- en uitvoer overgemaakt aan het Parket en zijn er nog 15 in voorbereiding.

Minister Van Peteghem pleit voorts ook nog voor nauwe coördinatie binnen de EU over de toepassing van de sancties. De FOD Financiën staat dan ook in voortdurend contact met de Europese Commissie en andere lidstaten die de aanpak van ons land en de FOD Financiën vaak als voorbeeld aanhalen.