Nieuwsbericht

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming

In opvolging van de notificatie die afgesproken werd binnen de regering legde Minister Van Peteghem zijn voorstel tot een eerste fase van de bredere fiscale hervorming op tafel.

“Het is tijd om moedige keuzes te maken en werk te maken van een grondige belastinghervorming. Ons voorstel om de lasten op arbeid stevig te verlagen ligt op tafel. We moeten de omslag maken naar een fiscaal systeem dat werken en ondernemen stimuleert. Een fiscaal systeem dat transparanter en eenvoudiger is en dus meer rechtszekerheid biedt. Een fiscaal systeem dat de basis legt van een sterkere welvaartsstaat. Het is tijd om vandaag te bouwen aan morgen.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij