Nieuwsbericht

België sluit zich aan bij de Klimaatcoalitie voor ministers van Financiën

Na de coronacrisis moeten we ons land heropbouwen. We moeten dit momentum aangrijpen om grondig te hervormen. Hierbij is het belangrijk om ook maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Om die reden is België toegetreden tot de Klimaatcoalitie van ministers van Financiën.

De Klimaatcoalitie van ministers van Financiën streeft naar een grotere betrokkenheid van de verschillende ministeries en wil beleidsinstrumenten inzetten om de overgang naar koolstofarme economieën te versnellen en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei te ondersteunen.

De wereld maakt tegen het midden van deze eeuw een overstap naar een mondiale klimaatneutrale economie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Als ministers van Financiën spelen we een dwingende rol om ervoor te zorgen dat we deze transitie financieel ondersteunen.

We moeten nu handelen willen we halverwege deze eeuw koolstofneutraliteit bereiken: financiële instellingen moeten hun strategieën afstemmen op het Akkoord van Parijs, multilaterale ontwikkelingsbanken moeten bij hun investeringsbeslissingen meer rekening houden met klimaat-, milieu- en sociale kwesties. En regeringen moeten duidelijkheid verschaffen door ervoor te zorgen dat de bestaande regels stabiel, voorspelbaar en ambitieus zijn.

Tegelijkertijd moeten we erover waken dat de overgang rechtvaardig en eerlijk verloopt: we zullen de komende jaren zeker voor moeilijke keuzes staan, maar we mogen zeker niemand achterlaten.

Het is onze overtuiging dat economische veerkracht hand in hand gaat met een koolstofarme toekomst, en dat belastingen een krachtige hefboom zijn naar meer duurzaamheid.

  • Als regeringen moeten we ons land beter en duurzamer heropbouwen. De keuzes die we maken in onze herstelplannen zullen bepalend zijn voor de manier waarop onze economieën en samenlevingen op lange termijn zullen evolueren. Daarom lanceren we een Belgisch transformatiefonds. Dat fonds zal zowel publieke als private middelen injecteren in Belgische bedrijven die een positieve impact hebben op de transitie naar een duurzame economie.
     
  • Maar een duurzame economie bestaat niet zonder duurzame mobiliteit. Daarom zal België investeren in een laadpalennetwerk voor elektrische wagens. We zullen ook onderzoeken welke mogelijke fiscale stimulansen we onze burgers kunnen bieden om ze mee te nemen in deze transitie.
     
  • Een grote uitdaging, maar wel een met grote doeltreffendheid op het gebied van klimaatneutraliteit, is om onze huizen klimaatcompatibel te maken. Om dit te stimuleren hebben we het btw-tarief voor de sloop en wederopbouw van woningen verlaagd.

Klimaatverandering heeft een wereldwijde reactie nodig, en de Klimaatcoalitie verenigt ministeries van Financiën van over de hele wereld om van elkaar te leren, ervaringen en ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het toont ambitie en België zal de komende maanden en jaren een sterke, leergierige en betrouwbare partner zijn.