Persbericht

Belastingaangifte 2021: wat verandert er?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gaf vandaag samen met Philippe Jacquij, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, tijdens een persconferentie meer uitleg over de nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting van 2021. Blikvangers zijn de codes gelinkt aan de coronamaatregelen, striktere regels voor het ontvangen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte en een stevige inzet op telefonische ondersteuning door de FOD Financiën.

“De coronapandemie heeft uiteraard een invloed op de belastingaangifte. Het meest zichtbare zijn de nieuwe codes gelinkt aan de coronamaatregelen. Maar voor één keer mogen we tevreden zijn met een tijdelijke sprong omhoog: het is het resultaat van tijdelijke en gerichte maatregelen die we als federale regering hebben getroffen om onze gezinnen en gezonde bedrijven door de crisis te loodsen. Die extra complexiteit vangen we op door opnieuw in te zetten op telefonische ondersteuning en het blijft uiteraard mijn doel om de aangifte op termijn te vereenvoudigen in het kader van de grote fiscale hervorming.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Enkele nieuwigheden in de aangifte van 2021:

 • 20 nieuwe codes gelinkt aan de coronamaatregelen;
 • Verhoging van de belastingvermindering voor kinderopvang;
 • Belastingvermindering van 60% voor giften gedaan in 2020.

 

3,75 miljoen mensen zullen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangen, dat zijn er  170.000 minder dan in 2020. Iedereen die er dit jaar geen krijgt, wordt daar tijdig over geïnformeerd.

 • Strengere criteria voor het ontvangen van een VVA om de correctheid te verzekeren;
 • Verbetering van het vooraf invullen van bepaalde codes;
 • Betere communicatie over de te controleren codes en elementen in de VVA.

 

Er wordt opnieuw stevig ingezet op telefonische hulp:

 • Afspraken kunnen telefonisch gemaakt: FOD Financiën belt ook actief op;
 • 000 aangiften werden telefonisch afgerond in 2020;
 • 000 andere oproepen afgehandeld in mei-juni 2020;
 • Meer dan 150.000 belastingplichtigen die in 2019 hulp kregen, dienden in 2020 zelf hun aangifte in.

 

Tot wanneer tijd om in te dienen?

 • Aangiften en VVA vandaag beschikbaar op MyMinfin (Tax-on-web);
 • Papieren aangifte en papieren VVA: in de brievenbussen in de loop van de maand mei;
 • Deadline papieren aangifte, papieren VVA-wijziging en hulpvragen: 30 juni 2021;
 • Deadline aangifte via MyMinfin (tax-on-web), wijziging VVA via MyMinfin: 15 juli 2021;
 • Deadline via mandataris: 21 oktober 2021.

 

Voor meer informatie over de belastingaangifte van 2021: https://financien.belgium.be/nl/pers/documentatie/aangifte2021