Persbericht

Nieuwe Europese btw-regels voor online aankopen: vanaf 1 juli 2021 ook in België

Vanaf 1 juli 2021 gelden in België nieuwe btw-regels voor online aankopen. Ons land volgt daarmee Europese regelgeving die er onder andere voor zorgt dat wie online koopt vanaf dan btw zal betalen op alle aankopen buiten de EU. Een belangrijke stap richting eerlijke concurrentie. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil verrassingen bij de consumenten vermijden en verduidelijkt daarom graag enkele gevolgen van deze nieuwe regels.

“Online aankopen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om de consumenten en lokale handelaars te beschermen is het dan ook logisch dat we er blijven voor zorgen dat alles eerlijk en transparant gebeurt. Deze Europese regelgeving beschermt niet alleen de concurrentiepositie van onze lokale handelaars, maar zorgt er ook voor dat willekeur en btw-fraude worden vermeden.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Wat verandert er?

De Europese Commissie voert nieuwe regels in om goederen die online buiten de EU worden gekocht geen btw-voorkeursbehandeling te geven in vergelijking met goederen die binnen de EU worden gekocht. Vandaag worden online aankopen tot 22 euro van buiten de EU namelijk vrijgesteld van btw, een voordeel dat verkopers binnen de EU niet hebben. Om dat concurrentieverschil tegen te gaan, moet vanaf 1 juli 2021 btw worden betaald op alle aankopen bij buitenlandse webwinkels van goederen die zich buiten de EU bevinden.

Dit heeft ook tot gevolg dat voor alle goederen, ook die onder de 22 euro, een elektronische douaneaangifte zal moeten worden ingediend. De vrijstelling van douanerechten voor goederen tot 150 euro aangekocht buiten de EU blijft wel behouden.

 

Waarom is deze nieuwe regelgeving nodig?

De online verkoop zit al jaren stevig in de lift, het is dan ook normaal dat de btw-regels zich hieraan moeten aanpassen. Het btw-stelsel moderniseren is niet alleen noodzakelijk om fraude aan te pakken, maar zorgt ook voor een gelijk speelveld voor lokale handelaars ten opzichte van online verkopers buiten de EU.

Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat webwinkels buiten de EU producten aan particulieren verkopen die even duur of zelfs goedkoper zijn dan de aankoopprijs die Belgische winkeliers betalen aan hun leverancier. Deze nieuwe btw-regeling moet dit verhelpen.

Daarnaast maakt deze nieuwe regelgeving ook een einde aan de onduidelijkheid wanneer en op welke aankoop nu btw moet worden betaald. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de consumenten en maakt een einde aan willekeur en mogelijke btw-fraude.

 

Wat zal de consument merken?

Deze maatregel zal een verschil in aankoopprijs betekenen voor goederen met een waarde tot 22 euro die aangekocht worden in een webwinkel buiten de EU. Maar of een aankoop al dan niet gevolgd wordt door een extra aanrekening bij levering, zal afhangen bij welke webwinkel de consument zijn goederen koopt.

Wie koopt in een geregistreerde online winkel zal voor aankopen tot 150 euro kunnen genieten van het Import One-Stop Shop-systeem (IOSS). Dankzij dit systeem wordt de btw onmiddellijk bij aankoop betaald door de koper aan de webwinkel, die de btw doorstort aan de Belgische Staat.

Koopt men in een niet-geregistreerde online winkel of bedraagt de waarde van het aangekochte goed meer dan 150 euro, dan wordt de btw niet verrekend bij de aankoop. Het gevolg is dat de koerierdienst, bijvoorbeeld bpost of PostNL, de btw dan in rekening moet brengen en doorstorten aan de Belgische Staat. De koper betaalt de prijs, exclusief btw, aan de webshop. De verschuldigde btw -en eventuele andere invoerkosten die de koerierdienst op zich nam- moet de consument vooraf of bij levering/afhaling betalen aan de koerierdienst. De koeriersdienst kan op eigen initiatief ook kosten aanrekenen voor het in rekening brengen en doorstorten van de verschuldigde btw.

 

Hoe herkent u een geregistreerde verkoper?

Met kan enkel met zekerheid zeggen dat een verkoper niet geregistreerd is wanneer er bij de online afrekening nog geen btw in rekening werd gebracht. De consument kijkt dit dus best even na op de factuur om in te schatten of er bij de levering van een pakketje nog extra kosten zullen worden aangerekend. Uit een rondvraag van de Europese Commissie bij online verkopers blijkt alvast dat de meeste grote spelers meestappen in het systeem van geregistreerde webwinkels. Twijfels? Neem dan zeker contact op met de webwinkel.

 

Meer info?

  • Voor meer tips over het kopen bij buitenlandse webshops, kan men terecht op de website van de FOD Financiën.
  • De Europese Commissie lanceerde een website met informatie in het Engels, Duits en Frans: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en.
  • In aanloop naar 1 juli 2021 volgen nog informatiecampagnes via verschillende kanalen, zowel vanuit de FOD Financiën als de Europese Commissie. Deze communicatie wordt op elkaar afgestemd om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken. Ook de koerierdiensten worden aangemoedigd en begeleid om hun klanten te informeren.