Persbericht

België past internationale sancties tegen Rusland strikt toe, Minister Van Peteghem pleit voor vijfde sanctiepakket

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft tijdens de Ecofin in Luxemburg bij zijn Europese collega’s gepleit voor een versneld vijfde pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland.

Ondertussen past België de geldende internationale sancties strikt toe. 2,7 miljard Russische tegoeden werden bevroren, terwijl 196,4 miljard euro aan transacties werden tegengehouden. In onze havens controleerde de Douane ondertussen al  23.191 containers. 3 containers met luxegoederen werden onderschept.

“De financiële sancties tegen Rusland hebben vandaag al een grote impact, getuige daarvan de bijna 200 miljard euro aan Russische tegoeden of transacties die in België werden geblokkeerd. Maar voor het Russische regime is het duidelijk nog niet voldoende om de brutale inval en onmenselijke oorlogstaferelen een halt toe te roepen. Daarom mogen we niet twijfelen en moeten we doorduwen met een vijfde pakket aan sanctiemaatregelen. Ondertussen roep ik alle lidstaten om net zoals België de maatregelen heel strikt op te volgen.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

België houdt zich strikt aan de toepassing van de internationale financiële sancties opgelegd door de Europese Unie. De bedragen die hieronder worden genoemd zijn momentopnames en evolueren dagelijks.

Momenteel is er voor 2,7 miljard euro aan tegoeden bevroren in België.

  • Dit zijn tegoeden van de 877 personen en 62 entiteiten die op de Europese sanctielijst staan en die onderworpen zijn aan bevriezingsmaatregelen.
  • Dit gaat om de verplichting om de tegoeden van deze personen en entiteiten te bevriezen, alsook om het verbod om tegoeden ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

Daarnaast is er voor 196,4 miljard euro aan transacties tegengehouden in België

  • Deze transacties werden tegengehouden als gevolg van andere internationale financiële beperkingen die ten aanzien van Rusland werden opgelegd.

 

Douane blijft nauwgezet containers controleren

De Belgische Douane heeft tot nu toe 23.191 containers gecontroleerd in onze havens. Daarvan werden er 20.601 vrijgegeven na controle. Op 3 containers met luxegoederen werd een inbreuk vastgesteld.

Momenteel staan er in de haven van Antwerpen 1.436 transhipment containers te wachten voor verdere controle. In de haven van Zeebrugge staan er 1.130 transhipment containers te wachten en ook 1.000 luxe-voertuigen vast.

Het gaat om zendingen die van buiten de EU komen en verkocht zijn aan Russische klanten. De zendingen waren al onderweg op het ogenblik van publicatie van de sancties.

Minister Van Peteghem dankt de Thesaurie, de Douane en de betrokken partners  voor het reeds geleverde werk en roept iedereen die handel drijft met Rusland en/of Russische klanten op om zich goed te informeren over de strenge en harde sancties die op dit moment gelden.