Persbericht

Minister Van Peteghem zet strijd tegen fraude verder: tweede actieplan focust op internationale en complexe fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zet de strijd tegen fraude daadkrachtig verder. Als coördinerend Minister van Fraudebestrijding en voorzitter van het College voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude lanceert Minister Van Peteghem daarom een tweede actieplan.

Het plan telt 23 ambitieuze actiepunten en richt het vizier op internationale en complexe fraude. Het plan komt een jaar na het eerste actieplan dat op dit moment volgens schema wordt uitgerold en uitgevoerd.

“Wie kiest voor fraude zet een onaanvaardbare druk op de werkende middenklasse. Verloren inkomsten die we vandaag in tijden van crisis goed zouden kunnen gebruiken om onze gezinnen en ondernemingen, die eerlijk hun belastingen betalen, te ondersteunen.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding

 

Het eerste actieplan telde 29 actiepunten en zette stevig in op samenwerking en de strijd tegen zwart geld, een schaduweconomie die onze samenleving elk jaar vele tientallen miljarden euro’s kost. We sloopten onder andere de muren tussen fiscus, politie en justitie waardoor een beter, sneller en efficiënter wordt samengewerkt. De Bijzonder Belastinginspectie werd versterkt met 40 extra fraudespeurders, de witte kassa wordt uitgebreid naar andere sectoren en vanaf 1 juli zal digitaal betalen overal mogelijk moeten zijn. Dit plan zit op schema dus is het tijd voor een tweede plan.

“Fraudebestrijding is en blijft een absolute prioriteit voor deze regering. Fraudeurs profiteren van verdeeldheid in de aanpak van fraude en ik ben dan ook tevreden dat de samenwerking tussen de fiscus, politie, justitie en sociale inspectiediensten meer dan ooit op het juiste spoor zit. Fraudeurs moeten meer dan ooit voelen dat ze de wet overtreden.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding

Het tweede actieplan focust op internationale fraude en complexe fraudeconstructies en telt 23 nieuwe actiepunten. Gegevensuitwisseling en transparantie staan ook in dit actieplan centraal. Het doel is helder. Vandaag zijn complexe en internationale constructies gekende tactieken van grote fraudeurs om hun eerlijke bijdrage te ontlopen. Dit actieplan moet daar een stok voor steken.

Zo komt er een ruimere onderzoeks- en aanslagtermijn van tien jaar voor complexe dossiers. Vaak zijn internationale dossiers zo complex dat de fiscus ze niet tijdig uitgespit krijgt binnen de huidige termijn. Die termijn wordt nu uitgebreid, want complexe tactieken om fraude te plegen mogen niet beloond worden.

Het UBO-register wordt meer dan ooit cruciaal in de strijd tegen fraude. Door meer gegevens te verzamelen, databanken te kruisen en datamining toe te passen, zullen fiscale en sociale fraudespeurders sneller zicht krijgen op fraude met spookbedrijven, vastgoedconstructies en frauduleuze constructies met onderaannemers.

Het is ook de bedoeling om meer zicht te krijgen op de financiële en fiscale situatie van buitenlanders in ons land. Vandaag stuurtonze eigen fiscus binnen de regels van de Common Reporting Standard enkel financiële en fiscale gegevens naar de fiscale administratie van een partnerland. Om fraude efficiënt aan te pakken en fraudeurs niet ongewild in bescherming te nemen, moeten deze gegevens ook kunnen gebruikt worden in Belgische fraudeonderzoeken.

En we worden ook strenger voor het hinderen van fraudeonderzoeken. Een rechter zal een dwangsom kunnen opleggen wanneer de toegang voor de fiscus digitaal of fysiek onrechtmatig wordt geblokkeerd. Binnen het administratief onderzoek hebben belastingplichtigen namelijk een medewerkingsplicht als de belastinginspectie toegang wil krijgen tot gebouwen, computers en servers in het kader van een fraudeonderzoek.

“Vandaag nemen grote fraudeurs specialisten onder de arm om over de grens zo complex mogelijke constructies op te stellen. Het doel is de fiscus te slim af zijn, maar dat kunnen we niet tolereren. Dit tweede actieplan sluit opnieuw enkele achterpoorten en fiscale vluchtroutes naar belastingparadijzen. Want het kan niet dat mensen die eerlijk en stipt hun deel bijdragen de dupe zijn van enkelen die bewust voor fraude kiezen om hun eerlijke bijdrage te ontlopen.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding