Persbericht

Belgische en Luxemburgse grensarbeiders mogen tien dagen langer thuiswerken zonder fiscale gevolgen

Sinds de coronacrisis raakt thuiswerk meer en meer ingeburgerd in onze arbeidscultuur. Belgen en Luxemburgers die over de grens zijn tewerkgesteld, zullen daarom vanaf 2022 tien dagen langer mogen thuiswerken zonder fiscale gevolgen. Dat zijn Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en zijn Luxemburgse collega Pierre Gramegna overeengekomen in marge van de ontmoeting tussen de Belgische en Luxemburgse Regering. Dit betekent dat een grensarbeider vanaf 2022 zijn werk gedurende 34 dagen (vandaag 24 dagen) kan verrichten buiten de staat waar hij dat gewoonlijk doet. Tegelijkertijd verhoogt Luxemburg de fiscale solidariteit met de grensgemeenten.

“Onze fiscaliteit moet zich voortdurend aanpassen aan maatschappelijke evoluties en realiteiten. Gezien de groeiende populariteit van thuiswerk is dan ook logisch dat we het aantal fiscaal vrijgestelde thuiswerkdagen uitbreiden voor Belgische en Luxemburgse grensarbeiders. Zo kunnen ze hun werk flexibel invullen zonder onverwachte financiële gevolgen.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

Bij Belgen die in België tewerkgesteld zijn, stellen zich op het vlak van thuiswerk weinig fiscale problemen. Maar wanneer Belgen in het buitenland werken, worden zij belast op hun inkomen in het land waar ze tewerkgesteld zijn. Om fiscale problemen te vermijden, staan er daarom grenzen op het aantal dagen dat er buiten het land van tewerkstelling mag gewerkt worden. Dit akkoord zorgt nu voor een gevoelige uitbreiding van het aantal fiscaal vrijgestelde thuiswerkdagen voor Belgen die in Luxemburg werken en omgekeerd. Beide landen zullen deze thematiek ook blijvend internationaal op de agenda zetten.