Persbericht

De belastingaangifte evolueert mee met de samenleving

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zorgt ervoor dat de belastingaangifte meer neutraal wordt en mee evolueert met onze samenleving. Tot nu toe stonden op aangiften van gehuwde of wettelijk samenwonende koppels met een verschillend geslacht de gegevens van de man systematisch voor die van de vrouw, in de linkerkolom. Vanaf het inkomstenjaar 2022 en aanslagjaar 2023 zal die volgorde gebeuren op basis van leeftijd. Voortaan zal wie het oudst is eerst vermeld worden in de linker kolom.

“Onze fiscaliteit moet zich aanpassen aan onze samenleving. Dat is de inzet van de fiscale hervorming, maar is ook belangrijk voor de fiscale administratie en de fiscale documenten. Ik ga daarom graag in op de vraag van verschillende maatschappelijke organisaties om de neutraliteit van de aangifte te verzekeren.”

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën

De wijziging heeft logischerwijs enkel gevolgen voor aangiften van koppels met een verschillend geslacht waarbij de vrouw ouder is dan de man. De fiscale administratie rekende uit dat de verandering een impact zal hebben op 538.180 aangiften, dat is 23% van alle gezamenlijk belastbare dossiers.

Uiteraard zal de FOD Financiën de belastingplichten ruim op tijd informeren over deze wijziging om eventuele vergissingen zo veel als mogelijk te vermijden. Ook zal de administratie met extra aandacht eventuele menselijke fouten detecteren en deze corrigeren volgens de geldende procedures.

Wat wijzigt er concreet?

 1. Dient u uw aangifte in via tax-on-web
 • De gegevens in de linkerkolom verwijzen naar de oudste persoon (codes die beginnen met 1 of 3)
 • De gegevens in de rechterkolom verwijzen naar de jongste persoon (codes die beginnen met 2 of met 4)
 1. Krijgt u een papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte?

In de tabel op pagina 3:

 • De codes die beginnen met 1 of met 3 verwijzen naar de oudste persoon
 • De codes die beginnen met 2 of met 4 verwijzen naar de jongste persoon

In het detail van de berekening:

 • De gegevens in de linkerkolom verwijzen naar de oudste persoon
 • De gegevens in de rechterkolom verwijzen naar de jongste persoon
 1. Dient u uw aangifte op papier in?

In het voorbereidend document van de papieren aangifte:

 • vult de oudste persoon de linkerkolom in (codes beginnend met 1 of 3)
 • vult de jongste persoon de rechterkolom in (codes beginnend met 2 of 4)

Vervolgens noteert u de codes in het aangifteformulier.