Persbericht

Federale regering legt strengere regels op voor reclame virtuele munten

Er komen strengere regels voor reclame voor virtuele munten, zoals Bitcoin of Ether. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s en beter worden beschermd tegen malafide aanbieders. Daar zorgen Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand samen voor. 

Virtuele munten raken steeds bekender bij een breed publiek. Dat komt deels door de manier waarop de munten vandaag op grote schaal worden gepromoot via reclamecampagnes op internet, maar ook in het straatbeeld en op shirts van bepaalde internationale sportclubs.

Het is echter belangrijk dat iedereen die met virtuele munten in contact komt, zich bewust is van de risico’s eraan verbonden. En dat wordt in reclamecampagnes vandaag amper duidelijk gemaakt. Op de markt van virtuele munten zijn bovendien malafide actoren actief die vooral niet-professionele consumenten of zelfs minderjarigen viseren door te profiteren van hun gebrek aan kennis.

Daarom zorgen Minister Van Peteghem, Minister Dermagne en Staatssecretaris Bertrand voor strengere regels, in samenwerking met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Er wordt werk gemaakt van verschillende concrete maatregelen met impact.

  1. Elke reclame voor virtuele munten zal een duidelijke algemene waarschuwing moeten bevatten, zoals we dit vandaag al kennen bij aanbieders van consumentenkredieten. De waarschuwing luidt: “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.”. Daarnaast moeten alle potentiële risico’s, die de consument kan lopen door te investeren in virtuele munten, uitgebreid worden vermeld in de reclame.
     
  2. Wanneer reclamecampagnes voor virtuele munten gebruikmaken van de beeltenis van een persoon (meestal is dit een bekend persoon), moet er duidelijk vermeld worden dat deze persoon daar een vergoeding voor ontvangt.
     
  3. De FSMA zal er strikt op toezien dat reclame voor virtuele munten niet misleidend of onjuist is. De FSMA zal voor de controle een onderscheid maken tussen massacampagnes (gericht aan minstens 25.000 consumenten) en kleinschaligere campagnes. Voor massacampagnes zal een verplichte voorafgaande kennisgeving gelden. Op kleinschalige campagnes wordt ook controle uitgeoefend, maar hiervoor is geen voorafgaande kennisgeving vereist.

“Virtuele munten raken steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Het is belangrijk dat wie met de beste bedoelingen in virtuele munten investeert, zich voldoende  bewust is van de hoge risico’s die hiermee gepaard gaan. Financiële drama’s moeten worden vermeden. Daarom zijn strenge regels en strikte controles noodzakelijk. Het is niet de bedoeling om virtuele munten te verbieden, maar we mogen wel verwachten dat reclame in alle transparantie kan gebeuren. Dit in het belang van de consument.” - Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

““Met dit initiatief scherpen we de reclame voor cryptocurrencies aan. Dat de consument transparant wordt geïnformeerd over deze valuta is essentieel, het gaat immers om beleggingen met een hoog risico. De FSMA zal er streng op toezien dat reclame niet misleidend is.” - Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

“Ik ben tevreden dat er nu ook op Belgisch niveau een specifiek kader is voor de commercialisering van virtuele munten bij consumenten, en meer specifiek voor de bijhorende reclame. Deze nieuwe regels zullen particuliere investeerders beter beschermen en bieden tegelijk rechtszekerheid aan bonafide aanbieders van virtuele munten.” - Alexia Bertrand, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming