Persbericht

Douane onderschept 35,83 ton cocaïne op half jaar tijd in Antwerpse Haven

De Belgische Douane nam in de eerste helft van 2022 iets meer dan 35 ton cocaïne in beslag in de Antwerpse haven.

Daarmee komen de cijfers opnieuw op niveau van 2020, voor de vondsten die volgden uit Operatie Sky. Panama, Ecuador, Paraguay, Colombia en Brazilië blijven de top-5 landen van herkomst. Daarnaast werd ook 2,2 ton hasjiesj en 1,27 ton heroïne onderschept.

Door doorgedreven internationale samenwerking met de Wereld Douane Organisatie en partners in Zuid- en Midden-Amerika kon in de eerste helft van dit jaar ook 28 ton cocaïne met bestemming België onderschept worden in havens van herkomst. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil de komende jaren dan ook blijven inzetten op hechte samenwerking en informatiedeling, zowel op nationaal als internationaal niveau.

“Drugs en drugscriminelen ontwrichten onze samenleving, economie en veiligheid. De Douane heeft met haar controle- en onderscheppende functie een cruciale rol in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. Dankzij investeringen zal de Douane klaar staan om die rol de komende jaren te blijven spelen. Maar om de gevolgen van drugscriminaliteit op onze samenleving en economie op álle niveaus minimaal te houden, hebben we de inzet van iedereen nodig. Ik reik daarom graag de hand om de huidige samenwerking op het terrein verder te zetten en te blijven versterken. Zowel nationaal als internationaal.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

 

De Douane ziet van heel dichtbij hoe criminele organisaties hun methodes blijven aanpassen om aan de blik van douaniers en het scanmateriaal te ontsnappen. Zo werden in de eerste helft van dit jaar meer vondsten geregistreerd van cocaïne verstopt in de constructie van de containers. Om ook de komende jaren de strijd tegen de drugshandel efficiënt te voeren, investeert Minister Van Peteghem 70 miljoen euro in meer mensen, middelen en scancapaciteit voor de Douane. Het gaat om:

  • 5 nieuwe mobiele drive-through scansystemen;
  • 5 nieuwe backscatters;
  • Upgrade van bestaande scanners;
  • Uitbouw van nieuw IT-netwerk dat scanners verbindt en Artificiële Intelligentie ondersteunt;
  • De rekrutering van 108 extra douaniers. Die rekrutering start reeds volgende maand.