Persbericht

Minister Van Peteghem verscherpt regels voor reclame virtuele munten

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verstrengt de regels voor wie reclame maakt voor virtuele munten.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat potentiële beleggers beter worden geïnformeerd over de risico’s en beschermd worden tegen malafide aanbieders. Daarnaast kan men zich verwachten aan strikte controles en eventuele sancties bij overtredingen. De plenaire vergadering keurde daartoe een wetsontwerp goed.

“Virtuele munten raken steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Het is belangrijk dat wie met de beste bedoelingen in virtuele munten investeert, dat met kennis van zaken kan doen. Financiële drama’s, zoals we deze de laatste maanden al te vaak lezen in de pers, moeten worden vermeden. We moeten de mensen beschermen. Daarom zijn strenge regels en strikte controles noodzakelijk.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Virtuele munten, zoals de bekende varianten Bitcoin en Ethereum, raken steeds bekender bij een breed publiek. Dat komt deels door de manier waarop deze vandaag op grote schaal worden gepromoot via reclamecampagnes op internet, maar ook in het straatbeeld en op shirts van sportclubs.

Het is echter van belang dat iedereen die met virtuele munten in contact komt, zich bewust is van de risico’s eraan verbonden. En dat wordt in reclamecampagnes al te vaak te weinig duidelijk gemaakt. Op de markt van virtuele munten zijn bovendien malafide actoren actief die vooral niet-professionele beleggers viseren omwille van hun gebrek aan kennis. Zo werd de beeltenis van bv’s al meermaals misbruikt in reclamecampagnes. Dit leidde de afgelopen maanden tot enkele financiële drama’s.

Daarom wijzigt Minister Van Peteghem de wet van 2 augustus 2002. Zo kan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vanaf nu regels opleggen met betrekking tot reclame voor en de commercialisering van virtuele munten. Dit gaat niet enkel over commerciële bedrijven, maar bijvoorbeeld ook over particulieren die virtuele munten promoten bij volgers op sociale media in ruil voor een vergoeding.

Door een regelgevend kader in het leven te roepen wordt het mogelijk om de kwaliteit van de verstrekte informatie te verhogen en na te gaan of beleggers op de hoogte worden gebracht van de verbonden risico’s. Uiteraard zal de FSMA ook over een wettelijke basis beschikken om eventuele overtreders te bestraffen. Het is zeker en vast niet de bedoeling om virtuele munten op zich te viseren, maar we mogen wel verwachten dat reclame voor deze munten in alle transparantie en eerlijkheid kan gebeuren. Dit in het welzijn van de beleggers.