Persbericht

Eénjarige Staatsbon heeft brutorente van 3,30%

De nieuwe éénjarige Staatsbon die op 4 september 2023 wordt uitgegeven, heeft een bruto-coupon van 3,30%. Dat maakt minister van Financiën Vincent Van Peteghem bekend op aangeven van het Federale Agentschap van de Schuld. De nettorente waar intekenaars op zullen kunnen rekenen, zal mede dankzij de tijdelijk verlaagde roerende voorheffing aftikken op 2,81%.

Intekenen kan vanaf donderdag 24 augustus 2023 via de website van het Federale Agentschap van de Schuld (t.e.m. 31 augustus 2023) of een deelnemende bankinstelling[1] (t.e.m. 1 september 2023) en is reeds mogelijk vanaf 100 euro.

Het is de derde uitgifte van Staatsbons dit jaar, maar wel de eerste met een korte looptijd van 1 jaar. Sinds de heropstart van de uitgiftes van Staatsbons na de coronacrisis steeg de interesse van particuliere spaarders in deze veilige belegging. In 2022 werd 108,7 miljoen euro opgehaald. Dit jaar werd reeds 389,8 miljoen euro in Staatsbons belegd.

Steeds meer mensen vinden de weg naar de directe inschrijving via de website van het Federaal Agentschap van de Schuld, om zo te kunnen genieten van een kosteloos beheer via het Grootboek. Bij de laatste uitgifte in juni van dit jaar ging het om 21,1% van het totaal aantal inschrijvingen.
 

“Onze gezinnen en alleenstaanden verdienen een marktconform rendement op hun spaargeld. Daarom blijf ik de banken oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de spaarrente verder te laten stijgen binnen wat mogelijk is in de huidige financiële en economische context. De kloof tussen de rente die banken innen en die ze uitkeren aan spaarders blijft echter te groot. Daarom hebben we beslist om een Staatsbon uit te geven die sterk gelijkt op het klassieke spaarboekje met een unieke eenjarige looptijd en eenzelfde roerende voorheffing van 15%. Op die manier willen we de concurrentie aanzwengelen en banken stimuleren hun rente te verhogen, een positief signaal sturen richting de financiële markten en onze gezinnen en alleenstaanden een veilige kortlopende belegging aanbieden met een rendement dat hoger ligt dan de meeste spaarboekjes op de markt.”

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij


www.destaatsbons.be 


[1] Deelnemende bankinstellingen: ABN AMRO, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, Crelan, Degroof Petercam, Deutsche Bank, ING, KBC, Keytrade Bank, Leleux en vdk bank