Persbericht

Minister Van Peteghem kondigt unieke staatsbon van één jaar aan met verlaagde roerende voorheffing (2)

Minister Van Peteghem werkt samen met het Agentschap van de Schuld aan de uitgave van een staatsbon met een unieke looptijd van één jaar én een verlaagde roerende voorheffing van 15% in plaats van 30%. Intekenen, vanaf 100 euro, kan van 24 tot en met 31 augustus bij het Agentschap voor de Schuld en tot en met 1 september bij de banken.

Minister Van Peteghem had de banken eerder opgeroepen om hun spaarrentes op te trekken binnen de groeiende financiële en economische marges. Verschillende banken hadden oor voor deze oproep, maar minister Van Peteghem wil de concurrentie nog meer laten spelen in de sector.

Daarom kondigde de minister de uitgave aan van een unieke staatsbon, die in plaats van de klassieke meerjarige looptijden een looptijd krijgt van één jaar. Dat is namelijk ook de termijn om van een getrouwheidspremie te kunnen genieten op een klassieke spaarrekening.

Daarnaast wordt de roerende voorheffing op de staatsbon voor het eerst sinds de Leterme-staatsbons van 2011 verlaagd van 30% naar 15%. Dat is hetzelfde tarief als voor een spaarboekje.

Hoe intekenen?
Intekenen op de staatsbon kan vanaf 24 augustus en dit al vanaf 100 euro, zonder limiet. Dit kan op twee manieren:

  • Tot en met 31 augustus 2023 via het Agentschap van de Schuld. Een intekening daar is kosteloos.
  • Tot en met 1 september 2023 via een deelnemende bank. Daar kunnen de eventuele kosten variëren. Sommige banken bieden dit ook kosteloos aan.

Pas op 22 augustus zal er op basis van de marktrente een officieel rentetarief op de staatsbon gekleefd worden. Zeker is dat het rendement hoger zal uitkomen dan dat van de best renderende spaarboekjes van dit moment.