Persbericht

Europese lidstaten bereiken akkoord over wereldwijde minimumbelasting voor multinationals

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat na maanden van intensief onderhandelen, de Europese lidstaten een akkoord hebben bereikt over de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor multinationale ondernemingen.

Minister Van Peteghem was maandenlang betrokken bij de onderhandelingen en pleitte steeds voor een pakketbenadering om op verschillende fronten doorbraken te forceren. En met succes, want naast een akkoord over de minimumbelasting, werd ook een akkoord gevonden voor financiële steun aan Oekraïne, het Hongaars herstelplan en de toepassing van het Europees rechtsstaatmechanisme.

“Het was belangrijk dat er vooruitgang werd geboekt in het dossier van de internationale minimumbelasting. Mijn voorstel om via een pakketbenadering het Hongaarse veto te doen verdwijnen, bleek succesvol. Eindelijk, want we hadden reeds grote stappen gezet en de FOD Financiën staat al een tijd klaar om de regels naar Belgische wetgeving om te zetten. Ik ben dan ook heel tevreden met deze belangrijke stap naar een meer fiscale rechtvaardigheid.”

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

 

Het gaat concreet over de omzetting van het OESO/G20 akkoord van oktober 2021 in een Europese richtlijn. Een noodzakelijke stap in de wereldwijde minimumbelasting, de zogeheten ‘Pijler 2’. De volgende stap is de omzetting in Belgisch recht, zodat deze minimumbelasting vanaf 2024 in werking kan treden. De Federale Overheidsdienst Financiën heeft zich op vraag van Minister Van Peteghem al voorbereid en is klaar deze omzetting snel en correct uit te voeren.

De internationale minimumbelasting zal betekenen dat ongeacht het land waar een onderneming haar hoofdkantoor heeft, men onderworpen zal worden aan de 15% minimumbelasting. Dit is dé hefboom in de strijd tegen belastingparadijzen. Als bedrijven in België economische activiteit leveren, en diensten aan onze consumenten verkopen, moeten ze ook hun eerlijk bijdrage leveren.

Er werd gisteren avond ook een akkoord gevonden over financiële steun aan Oekraïne. Deze steun is nodig om de Oekraïense overheid draaiende te houden en voldoende liquiteitssteun te bieden.

Ook het Hongaars herstelplan werd goedgekeurd. Hierbij benadrukt Minister Van Peteghem dat Hongarije vooraleer het een eerste euro ontvangt, hervormingen van haar rechtsstaat strikt zal moeten uitvoeren. In die context werd ook een akkoord gevonden over de toepassing van het rechtsstaatmechanisme. Europese fondsen zullen ingehouden kunnen worden op basis van het niet-naleven van rechtsstaatprincipes. Een heel belangrijke stok achter de deur.