Persbericht

Federaal Agentschap van de Schuld biedt in december Staatsbons aan met een looptijd van 5 en 8 jaar

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in december 2023 Staatsbons uitgeven met een looptijd van 5 en 8 jaar. Dat is beslist in nauw overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De uitgifte zal plaatshebben op maandag 11 december 2023. Op dinsdag 28 november 2023 zal voor beide Staatsbons de coupon (brutorente) vastgesteld worden. Voor deze uitgifte zal, zoals steeds bij Staatsbons met een looptijd over meerdere jaren, een roerende voorheffing van 30% van kracht zijn.

Rechtstreeks inschrijven via de dienst van de Grootboeken kan vanaf donderdag 30 november 2023 tot en met donderdag 7 december. Inschrijven via de bank kan een dag langer tot en met vrijdag 8 december 2023. Intekenen kan vanaf 100 euro.

«De Staatsbon is sinds de uitgifte van september een breed gekend financieel product. Veel Belgen vonden de weg naar deze veilige en gegarandeerde investering en activeerden zo hun spaargeld. In samenspraak met de experten van het Agentschap werd voor de uitgifte van december gekozen voor een looptijd van 5 en 8 jaar. Zo kan de staatsschuld op de beste manier worden beheerd en kunnen Belgen ervoor kiezen om hun spaarrendement voor een langere tijd vast te leggen en jaar na jaar een gegarandeerde rente te ontvangen zolang de looptijd duurt. De brutorente van beide Staatsbons wordt eind deze maand vastgeklikt. Die zal in vergelijking met producten op de markt, opnieuw concurrentieel zijn.»

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij