Persbericht

Federale regering sluit akkoord met banken over meer transparantie en eenvoud rond spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

De federale regering stelde afgelopen zomer vast dat de informatie en transparantie rond spaarrekeningen beter kon. De consument kon heel moeilijk spaarformules bij zijn eigen bank of bij andere banken vergelijken en kon zo de concurrentie niet optimaal laten spelen. Klanten moesten vaak zelf op zoek naar de juiste informatie en moesten soms ook een nieuw spaarboekje openen om te genieten van betere voorwaarden. Zelfs bij hun eigen bank. 

Daarom kondigde de regering afgelopen zomer aan een protocol met de sector te willen sluiten om meer transprantie en concurrentie mogelijk te maken. Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris van Consumentenbescherming, Alexia Bertrand zaten rond de tafel met bankensector Febelfin en de toezichthouder FSMA. Samen bekeken ze hoe banken hun klanten meer transparantie konden geven over hun gereglementeerde spaarrekeningen. De sector toonde zich constructief en engageert zich tot meerdere belangrijke aanpassingen doe de transparantie en concurrentie ten goede komen.

Het protocol treedt in werking op 15 januari. Vanaf dan komen er geen nieuwe spaarrekeningen meer bij die niet voldoen aan de voorwaarden van dit akkoord. Uiterlijk vanaf 1 juli 2024 engageren banken zich tot drie concrete zaken die zij trimestrieel aan hun spaarders zullen communiceren, via hun bankapp en de rekeninguittreksels van de betrokken spaarrekeningen:

 • Spaarders krijgen duidelijke en begrijpelijke cijfers over de rente die ze de voorbije maanden kregen, zowel in percentages als in euro’s.
 • Spaarders kunnen via een nieuwe uniforme webpagina van hun bank, meteen heel transparant alle informatie krijgen van de aangeboden spaarrekeningen door de bank, en de bijhorende spaarrentes.
 • Op deze webpagina (per bank en van toepassing vanaf 15 januari 2024) zullen banken ook telkens verwijzen naar drie specifieke hulpmiddelen:
  • De spaarcalculator van de bank waarbij de spaarder in staat wordt gesteld na te gaan in hoeverre de getrouwheidspremie verworven is op de eigen spaarrekening;  
  • De spaarsimulator van de FSMA, waarmee consumenten alle spaarrekeningen gemakkelijk kunnen vergelijken.
  • De bankoverstapdienst. Die geeft consumenten alle noodzakelijke informatie over hoe je eenvoudig van bank verandert.

Daarnaast houdt het protocol nog een andere revolutie in: banken zullen zich voortaan beperken tot het aanbieden van maximum vier verschillende gereglementeerde spaarrekeningen, in plaats van de huidige zes. Zo zullen banken vanzelf de beste tarieven moeten aanbieden, in plaats van spaarrekeningen met oude tarieven en voorwaarden in stand te houden.

Bovendien worden spaarrekeningen vanaf nu duidelijk opgedeeld in drie eenvoudige categorieën (A, B en C):

 • Spaarrekeningen zonder voorwaarden (A),
 • Spaarrekeningen met een bedragsvoorwaarde zoalseen minimaal/ maximaal te sparen bedrag  of een maandelijks vast spaarbedrag (B)
 • Spaarrekeningen die gebonden aan een bepaalde leeftijd, zoals bijvoorbeeld jongerenrekeningen (C)

“De eenjarige staatsbon bracht de markt de afgelopen weken in beweging. Die dynamiek moeten we kunnen bestendigen. Mensen moeten op een transparante manier een overzicht kunnen krijgen van alle spaarproducten op de markt. Want een geïnformeerde spaarder is een kritische spaarder en een kritische spaarder durft actief aanbiedingen te vergelijken en over te stappen. We blijven de druk op de banken hoog houden. In het belang van de spaarder, maar ook in het belang van het vertrouwen in het financiële systeem. Ik dank daarom alle partners die hebben meegewerkt aan dit protocol.”
Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

“Bewust en geïnformeerd kunnen consumeren, dat is de rode draad binnen mijn beleid rond consumentenbescherming. BE.COCO: BE a COnscious COnsumer, Wees een BEwuste COnsument, Soyez un COnsommateur COnscient. Consumenten die weten wat ze van hun bank mogen verwachten, die weten hoe ze kunnen vergelijken en die weten hoe ze kunnen overstappen naar betere voorwaarden, zorgen voor meer concurrentie en op termijn ook voor betere voorwaarden. Deze oplossing, onder de vorm van een protocol, is de snelste manier om op korte termijn een wezenlijk verschil te betekenen voor spaarders."
Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Consumentenbescherming

“De banken nemen met het protocol een expliciet engagement om de transparantie van de gereglementeerde spaarrekeningen te verhogen voor de consument. Met de bijkomende informatie zal het voor de spaarders veel eenvoudiger worden om de voor hen beste spaarrekening te kiezen. Hiermee neemt de financiële sector voluit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
Karel Baert, CEO van Febelfin

"Dit akkoord zal zorgen voor meer transparantie voor de spaarders, zowel over het aanbod van spaarrekeningen als over de verworven rente op die rekeningen. Consumenten zullen ook geleid worden naar de spaarsimulator van de FSMA, die toelaat om het rendement te becijferen van de verschillende spaarrekeningen op de Belgische markt. Vanuit haar missie om de financiële consument te beschermen, zal de FSMA strikt toezien op de naleving van deze bepalingen."
Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA