Persbericht

FOD Financiën ondersteunt mensen met betalingsmoeilijkheden

De FOD Financiën startte eind april met het versturen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in het kader van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021. Gedurende de maand mei zullen meer dan 3 miljoen belastingplichtigen een dergelijk voorstel ontvangen met een simulatie van de berekening van hun belastingen op basis van de door de FOD Financiën gekende fiscale gegevens.

“De coronacrisis stelde velen voor onverwachte financiële uitdagingen. Wie niet voorbereid is op de belastingaanslag en meer tijd nodig heeft, helpen we door een makkelijk toegankelijk afbetalingsplan aan te bieden. Zo kan men die kosten spreiden en zorgen we voor ademruimte.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

De uiteindelijke uitnodiging tot betaling, de zogeheten belastingaanslag, zal pas later worden verstuurd. Deze aanslagbiljetten met een definitieve berekening worden verstuurd vanaf augustus 2021. Vanaf ontvangst van het aanslagbiljet heeft iedereen vervolgens twee maand tijd om het verschuldigde bedrag over te maken.

Wie op dat moment moeilijkheden ondervindt om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen, kan rekenen op betalingsfaciliteiten van de FOD Financiën. Een afbetalingsplan op maximaal 4 maanden is aan erg weinig formaliteiten gebonden. Wie meer tijd nodig heeft, kan een aanvraag indienen voor een afbetalingsplan tot maximum 12 maanden. Belangrijk is dat de belastingplichtige meteen na ontvangst van het aanslagbiljet een afbetalingsplan aanvraagt. Hoe sneller men aan een gespreide betaling begint, hoe beter.

 

Hoe kan ik voor mijn belastingen een betalingstermijn vragen?

  • Via het digitale platform MyMinfin:
    • Klik daar op 'Mijn betalingen en terugbetalingen', vervolgens op 'Aanvragen van een afbetalingsplan'.
  • Per e-mail of per post:
    • Vul het aanvraagformulier dat u bij het aanslagbiljet vindt. Het formulier kan ook gedownload worden via deze link
    • Stuur het formulier naar één van onze Infocenters. De gegevens van het Infocenter staan ook op het betalingsbericht.