Persbericht

FOD Financiën schenkt meubels en huishoudapparaten aan slachtoffers van noodweer

De FOD Financiën schenkt bureaumateriaal en huishoudapparaten aan slachtoffers van het noodweer in Wallonië en Vlaanderen. Het gaat om gebruikte goederen die normaal via de Fin Shops worden verkocht, maar nu aan de getroffenen van de overstromingen worden gedoneerd. Vandaag werd in aanwezigheid van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een eerste lading bureaumateriaal geschonken aan getroffen gemeentebesturen om hen toe te laten opnieuw op te starten en hun burgers bij te staan. Heel binnenkort zullen ook huishoudtoestellen aan getroffen burgers worden geschonken.

“De afgelopen weken trokken duizenden professionele hulpverleners en vrijwilligers naar de door het noodweer getroffen regio’s. Elk dragen ze op hun manier een steentje bij. Dat doet de FOD Financiën vandaag ook door goederen die normaal worden doorverkocht, te schenken aan burgers en gemeentebesturen. Zo kunnen zij in deze moeilijke omstandigheden hopelijk hun leven stap voor stap opnieuw opnemen en heropbouwen.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

De FOD Financiën staat al jarenlang in voor de verkoop en recyclage van goederen die verbeurd werden verklaard, in beslag werden genomen of die niet langer gebruikt worden door de overheid. Dit gebeurt via de Fin Shops (finshop.belgium.be), die in het verleden al de pers haalden met verkopen van voertuigen of merkartikelen. Maar in de Fin Shops zijn er  ook regelmatig gebruikte kantoormeubelen en huishoudtoestellen te vinden. In de plaats van die nu te koop aan te bieden, schenkt de FOD Financiën ze aan de getroffenen van het noodweer. De Civiele Bescherming staat in voor de verdeling van alle goederen. Als deel van de Federale Ondersteuningscel is de Civiele Bescherming uitstekend op de hoogte waar de nood het hoogst is voor bepaalde goederen.

 

Extra aanwervingen, soepele regels en voordelig schenken

Naast deze schenkingen werden de afgelopen weken nog verschillende maatregelen genomen door Minister Van Peteghem om de slachtoffers van het noodweer te ondersteunen.
Zo zoekt de FOD Financiën op dit moment meer dan 200 tijdelijke medewerkers om de getroffenen van het noodweer bij te staan in hun zoektocht naar de juiste documenten. Deze vacatures vindt u hier. Eerder werd beslist deze documenten gratis af te leveren.

Daarnaast zal er soepelheid zijn voor het gebruik van de btw-verlaging van 21% naar 6% voor de sloop en heropbouw van door noodweer getroffen woningen. Tenslotte werd het plafondbedrag voor schenkingen van vennootschappen verhoogd van 500.000 euro tot 2.500.000 euro en kunnen mensen giften aan regionale rampenfondsen fiscaal aftrekken.