Nieuwsbericht

Hoe betalen we de kostprijs van deze crisis?

Het is een vraag die de laatste weken en maanden meermaals werd gesteld in de publieke opinie: hoe zullen we de kosten die we tijdens de coronacrisis maakten kunnen terugbetalen? “Die vraag is niet onlogisch en houdt mij als Minister van Financiën logischerwijs bezig. Maar vergis u niet. Elke maatregel die we de afgelopen maanden namen als Regering was even weloverwogen. Het is nog steeds zo dat niets doen ons nog meer zou kosten én gekost hebben”, zegt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De uitgaven slaan uiteraard een stevige put in onze begroting. “Ik zou geen goede christendemocraat zijn als ik ‘ja’ zou antwoorden op de vraag of we onze begrotingstekorten op lange termijn kunnen aanhouden. Op middellange termijn moeten het tekort en de schuldgraad dan ook naar beneden”, zegt de Minister.

De oplossing die Minister Van Peteghem naar voren schuift moet komen van economische groei. Die groei kunnen we als overheid ten eerste stimuleren door gerichte investeringen. “Onze overheidsinvesteringen zijn te laag. We willen die verhogen tot 4 procent van het bruto binnenlands product. Het Europees herstelfonds zal ons daarbij helpen. Het voorstel om een begrotingsevenwicht aan te houden voor de lopende uitgaven en te lenen voor investeringen, is misschien een brug te ver. Er kan een gulden middenweg worden gevonden’, zegt Van Peteghem.

“Een tweede manier om onze economische groei te stimuleren is werk maken van de noodzakelijke hervormingen van onze arbeidsmarkt, pensioenen en fiscaliteit.” Ook de Europese Commissie dringt aan op die hervormingen. Ze zijn noodzakelijk om de overheidsfinanciën gezonder te maken en de ambitieuze doelstellingen van deze Regering waar te maken.

“Zelf zet ik uiteraard met veel overtuiging mijn schouders onder een grondige hervorming van onze fiscaliteit. Die moet eenvoudiger en moderner worden. De belasting op arbeid moet dalen, om de werkgelegenheid te ondersteunen. We mogen ook het ondernemerschap niet ontmoedigen. En de fiscaliteit moet groener worden, om onze klimaatdoelstellingen te halen”, zegt Minister Van Peteghem.