Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem bezocht Becton Dickinson, één van de 23 erkende 3C-bedrijven in België

Gisteren bracht Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, een bezoek aan het bedrijf Becton Dickinson in Temse in het kader van hun 3C-erkenning. In aanwezigheid van Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A), overhandigde hij hen hun officiële 3C-certificaat.

Een 3C - triple C - of voluit Customs Competence Center is een entiteit binnen de organisatiestructuur van een onderneming die de douaneactiviteiten coördineert. De Belgische douane heeft met haar unieke 3C-programma een dienstverleningsmodel ter beschikking gesteld om 3C actief te gaan promoten én ondersteunen.

“Ondernemingen zijn de motor van onze economie en werkgelegenheid. De uitdagingen van onze ondernemers zijn de uitdagingen van de volledige samenleving. En die noodzakelijke wisselwerking van ondernemingszin en overheidssteun, zien we ook terugkomen in het unieke 3C-programma, ontwikkeld door de Douane en de FOD Financiën. Een programma dat voluit de kaart trekt van wederzijds vertrouwen en samenwerking om tot een ‘win win’ te komen in het voordeel van een vlotte werking van de logistieke keten.” - Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën 

De positieve gevolgen van deze samenwerking overstijgen het belang van individuele ondernemingen of de douane alleen.

Deze samenwerking en dit programma zijn cruciaal om verschillende redenen:

  • om een douane te kunnen aanbieden die op basis van vertrouwen een efficiënte dienstverlening aanlevert;
  • om ondernemingen meer te kunnen verzekeren dat ter goeder trouw handelen ook wel degelijk correct handelen betekent;
  • en om de reputatie van België als open economie en logistiek hart binnen Europa te verstevigen.

Ondernemingen die instappen in het programma kunnen rekenen op de ondersteuning en expertise van de douane om hun compliance te vergroten en onbewuste fouten in de douaneaangiften tot een absoluut minimum te herleiden.

Anderzijds kan de douane zo tot een groter vertrouwen komen dat aangiftes stipt en correct gebeuren en dat de deelnemende ondernemingen er alles aan doen om hun compliance te verhogen.