Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem brengt bijzondere accijnzen gas en elektriciteit voor ondernemingen naar Europees minimum

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt verschillende maatregelen om ondernemingen te steunen in de energiecrisis. Zo brengt hij de accijnzen op gas en elektriciteit voor zakelijke klanten de komende twee maanden alvast naar het Europees minimum.

Dit is mogelijk omdat Minister Van Peteghem begin dit jaar de federale bijdrage voor aardgas en de federale heffingen en bijdragen voor elektriciteit heeft omgezet naar bijzondere accijnzen. Dit zorgt voor een meer flexibel instrument dat snel kan inspelen op de marktprijzen. Nu die prijzen hoog zijn, gaan de accijnzen naar het Europees minimum en dit alvast voor de komende twee maanden.

 

Elektriciteit

De bijzondere accijns op elektriciteit wordt voor een verbruik tot 1.000 Mwh tot het Europese minimum herleid.

De impact voor bedrijven hangt af van het specifieke verbruik, maar een simulatie voor een bakker met een verbruik van 145 Mwh/jaar en een buurtsupermarkt met een verbruik van 500 Mwh/jaar toont dat dit respectievelijk 276,08 euro en 920,40 euro per twee maanden kan opleveren.

 

Gas

Het totaal accijnstarief op gas wordt naar het Europees minimum gebracht voor een verbruik tot 50.000 Mwh. Hiervoor wordt de bijdrage op energie verlaagd naar 0,54 euro/Mwh, en wordt de bijzondere accijns op 0 gezet voor de eerste twee schijven.

De impact voor bedrijven hangt af van het specifieke verbruik, maar een simulatie voor een bakker met een verbruik van 306 Mwh/jaar en een buursupermarkt met een verbruik van 165 Mwh/jaar toont dat dit respectievelijk 50,88 euro en 30,74 euro per twee maanden kan opleveren.

 

De Minister voorziet nog bijkomende maatregelen:

  • Uitstel van betaling van belastingen;
  • Flexibele afbetalingsplannen voor fiscale schulden;
  • Een bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek met een grotere focus op duurzaamheid;
  • Wanneer de regio’s beslissen om steunmaatregelen te treffen, zullen deze fiscaal worden vrijgesteld;
  • De investeringsscope van de Belgian Recovery Fund wordt uitgebreid om de solvabiliteit van onze ondernemingen te beschermen.