Persbericht

Minister Van Peteghem en ITAA bereiken akkoord over verankering deadlines belastingaangifte in wet

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en ITAA, de beroepsvereniging van belastingadviseurs en accountants, ondertekenden een engagementsverklaring met betrekking tot de aangiftetermijnen. Daarin wordt bepaald dat de deadline voor de aangifte van zowel de personen- als de vennootschapsbelasting in de wet wordt verankerd.

Daarnaast wordt de deadline voor de aangifte van de personenbelasting via een mandataris een laatste keer opgeschoven van 30 september 2022 naar 28 oktober 2022.

De verankering van de deadlines in de wet, heeft geen invloed op de bestaande deadline voor de papieren aangifte op 30 juni en de digitale aangifte op 15 juli. Wel wordt een langere indieningstermijn voorzien voor aangiften van een zelfstandige activiteit en uit buitenlandse beroepsinkomsten. Die deadline wordt vastgelegd op 16 oktober.

 

“Door de deadlines in de wet te verankeren, bieden we stabiliteit en zekerheid aan de accountants en belastingadviseurs. Het is steeds mijn bedoeling om de samenwerking met de sector te baseren op onderling vertrouwen en met oog voor de werklast van de financiële beroepers enerzijds en de fiscale administratie anderzijds. Een laatste eenmalig uitstel voor de aangiften personenbelasting via een mandataris past in die samenwerking. Ik wens ITAA te bedanken voor hun constructieve houding tijdens de afgelopen onderhandelingen.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën 

 

“Het uitstel naar 28 oktober verlicht de huidige enorme druk op onze kantoren, onze leden, hun medewerkers en hun gezinnen. We danken al onze leden en hun medewerkers voor de steun die we van hen ontvingen in het kader van deze onderhandelingen en voor hun vertrouwen in het ITAA. Door de blijvende constructieve gesprekken met Minister Van Peteghem konden we landen op een evenwichtig globaal akkoord voor de toekomstige aangiftedeadlines. Dit globaal akkoord houdt onder meer rekening met de haalbaarheid van de deadlines voor onze leden, met een verbeterde regeling voor de communicatie met de Administratie en tenslotte, met de beschikbaarheid van de tools. We danken de Minister hiervoor.”

Bart Van Coile, Voorzitter ITAA

 

De engagementsverklaring biedt een duidelijk kader waarbinnen de fiscale administratie, belastingadviseurs en accountants hun professionele opdracht kunnen uitvoeren. Minister Van Peteghem is zich ervan bewust dat overmacht het respecteren van de in de wet verankerde deadlines in uitzonderlijke gevallen onmogelijk maakt. Een uitzonderijk uitstel wordt daarom mogelijk:

  • In gevallen van ernstige redenen of overmacht;
  • Wanneer de digitale applicaties van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn, in zoverre er geen rush richting de uiterste indieningsdeadline die de digitale applicaties nodeloos overbelast.

Gezien de impact die de engagementsverklaring zal hebben op de werkzaamheden van zowel de fiscale administratie als de ITAA-leden, wordt in een geleidelijke en werkbare overgang voorzien.