Persbericht

Minister Van Peteghem hervormt de energiefactuur en vermijdt dat btw opnieuw naar 21% springt

De federale regering heeft een akkoord bereikt over het voorstel van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de energiefactuur te hervormen.

Vanaf 1 april 2023 zal de btw op elektriciteit en aardgas voor niet-zakelijke contracten permanent worden verlaagd van 21% naar 6% en gaat de accijnshervorming in. Dankzij deze hervorming zullen prijsschommelingen zoals we die het afgelopen jaar gezien hebben worden afgevlakt en zorgen we ervoor dat een basisverbruik aan energie beschermd wordt. In de toekomst zal de overheid bij hoge prijzen steun bieden door de meeropbrengsten automatisch om te zetten in lagere accijnzen en dus lagere facturen. Zo blijven we onze gezinnen en alleenstaanden beschermen en hebben we oog voor de begroting.

Waarom nu hervormen?
Op het moment dat de energieprijzen historisch hoog waren, werd een tijdelijke btw-verlaging naar 6% ingevoerd. Dat was noodzakelijk en liet ons toe onmiddellijk in te grijpen op de factuur van mensen op het moment dat dat nodig was. Maar het gaat om een bijzonder algemene maatregel, die veel overheidsmiddelen vraagt.

Met stabiliserende prijzen en de lente en zomer in het verschiet, naderen de tijdelijke steunmaatregelen hun einde. We moeten nu hervormen zodat we mensen niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst kunnen beschermen voor hoge energieprijzen.

"We blijven mensen beschermen. Deze hervorming zorgt ervoor dat we de btw permanent op 6% kunnen houden en dat we de mensen niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen. Zo bereiden we ons voor op toekomstige uitdagingen." - Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën

Energietransitie
Daarnaast ondersteunen met de hervorming ook zuinig energieverbruik en een duurzame energietransitie. Want kiezen voor meer duurzame energie is nog steeds de beste garantie op lage energiefacturen op de lange termijn. Door het onderscheid te maken tussen basisverbruik, waar een beschermingsmechanisme aan gekoppeld is, en meerverbruik, stimuleren we een zuiniger energieverbruik. Specifiek voor aardgas is het zo dat wanneer de gasprijzen zouden dalen naar een heel laag prijsniveau, de accijnzen voor het meerverbruik zullen verhogen. Zo ondersteunen we de energietransitie.

Wat betekent dit voor de factuur?
De hervorming van de energiefactuur zal ingaan op 1 april 2023. Voor contracten met sociaal tarief zal de accijnshervorming pas ingaan op 1 juli 2023.

De verankering van de btw op 6% in combinatie met de slimme accijnshervorming zorgt ervoor dat de facturen van gezinnen en alleenstaanden stevig worden verlaagd in vergelijking met het normale btw-tarief van 21%. Op jaarbasis gaat dat nog steeds over een ondersteuning van ongeveer 300 euro per jaar aan het huidige prijsniveau.

De hervorming van het accijnssysteem zorgt er bovendien voor dat de fiscale lasten op de factuur stabiel blijven. Dit in tegenstelling tot een klassiek btw-systeem, waarvan de fiscale kost voor de consument stijgt naargelang de marktprijs stijgt. Dankzij het accijnssysteem zullen meeropbrengsten die de overheid ontvangt uit hoge energieprijzen rechtstreeks terugvloeien naar de consument via lagere accijnzen op het basisverbruik. Dat beschermingsmechanisme resulteert in lagere en meer stabiele energiefacturen.

Mocht er zich voor de inwerkingtreding een grote prijspiek voordoen die het niveau van het prijsbeschermingsmechanisme overschrijdt (250 euro voor elektriciteit, 100 euro voor gas), dan zal de Regering de modaliteiten van de inwerkingtreding bespreken.

"Door de accijnzen op de energiefactuur te hervormen laten we meeropbrengsten uit de btw voor de overheid onmiddellijk terugvloeien naar de energiefactuur van de mensen en zorgen we voor een voorspelbare fiscale bijdrage op de factuur. Dat biedt zekerheid en is efficiënt en rechtvaardig." - Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën