Persbericht

Minister Van Peteghem krijgt groen licht van Europa voor verlenging btw-verlaging voor sloop en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem krijgt groen licht van Europa voor de verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Minister Van Peteghem onderhandelde de afgelopen maanden hard om verlagingen mogelijk te maken die de duurzame omslag kunnen ondersteunen.

De Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) keurde vandaag unaniem de hervorming van de Europese btw-regelgeving goed. De hervorming is erop gericht de lidstaten meer flexibiliteit te geven binnen de toepassing van btw-tarieven, zonder het belang van eerlijke concurrentie binnen de Europese markt uit het oog te verliezen. Zo breidt Ecofin de lijst met mogelijke btw-verlagingen uit die een lidstaat mag doorvoeren.

“We staan voor een enorme uitdaging om zoveel mogelijk gebouwen duurzaam te maken. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw kan hierbij een belangrijke stimulans zijn en zal onze gezinnen ondersteunen wanneer zij hun woning willen verduurzamen. Ik zal dit dan ook spoedig bepleiten binnen de regering.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

De btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw werd ongeveer een jaar geleden reeds als relancemaatregel in het leven geroepen met drie concrete doelstellingen:

  • De koopkracht van onze gezinnen ondersteunen;
  • Een boost geven aan het vervangen van verouderde en energieverslindende woningen;
  • De bouwsector ondersteunen in crisistijd.

De relancemaatregel loopt nog tot eind 2022, maar een verlenging dringt zich op. De komende jaren wacht ons een belangrijke uitdaging om het verouderd woningpatrimonium versneld te verduurzamen. Een verlenging zou het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder maken om een verouderde woning in te ruilen voor een nieuwe duurzame woning. Daarnaast is Minister Van Peteghem zich bewust van het feit dat veel bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart, een duurtijd kennen tot na 2022. Zowel gezinnen als ontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid.