Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem legt maatregelen op tafel om hoge energiefactuur aan te pakken

Wie de evolutie van de energieprijzen bekijkt, ziet dat onze gezinnen deze maand geconfronteerd worden met een historische stijging. De facturen voor de mensen verdubbelen tot verdriedubbelen. Uitzonderlijke situaties vragen dan ook uitzonderlijke maatregelen.

De maatregelen die we als federale regering al namen, beschermen vooral de meest kwetsbaren: er is het uitgebreide sociaal tarief, de ondersteuningspremie van 80 euro en extra financiële ondersteuning via de OCMW’s. En die bescherming houden we ook aan.

Maar we merken dat de groep mensen die geraakt wordt door de stijgende energieprijzen, steeds groter wordt. Ook gezinnen uit de werkende middenklasse krijgen het steeds moeilijker om hun factuur te betalen. Ook hen moeten we ondersteunen.

Om die reden zijn we al weken op zoek naar oplossingen. Oplossingen die doeltreffend en wettelijk zijn én rekening houden met alle mogelijke neveneffecten. De beslissingen die we nemen moet de burger op het einde van de rit meer opleveren, dat is maar logisch.

Binnen mijn bevoegdheden als minister van Financiën heb ik twee handvaten ter beschikking: de accijnzen en de btw. Hierrond hebben we concrete voorstellen uitgewerkt die we op de regeringstafel leggen. Eén van die voorstellen is een tijdelijke verlaging van de btw naar 6%. Dat is de snelste en meest doeltreffende optie.

Onze doelstelling is duidelijk: de groeiende groep mensen die aankijkt tegen historisch hoge energiefacturen zo snel en zo doeltreffend mogelijk bescherming bieden.

 

Minister Van Peteghem legt maatregelen op tafel om hoge energiefacturen aan te pakkenEvolutie gasprijzen (VREG)
Minister Van Peteghem legt maatregelen op tafel om hoge energiefacturen aan te pakkenEvolutie elektriciteitsprijzen (VREG)