Persbericht

Minister Van Peteghem ondersteunt gezinnen om hun woning energiezuinig te maken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt maatregelen om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken. De maatregelen passen binnen het energie-akkoord van de federale regering en hebben als doel om de vaak hoge kostprijs van energetische renovatie te drukken.

Concreet gaat het om de verlenging van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw en btw-verlagingen naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

“Onze gezinnen bevinden zich vandaag middenin een prijzenstorm. Voor velen is meestappen in de energietransitie het allerlaatste van hun zorgen. Terwijl het net dé manier is om de energiefactuur structureel te verlagen. Daarom mogen we mensen vandaag niet afschrikken. We moeten hen begeleiden: waar gaan we naartoe en hoe pakken we het aan. Die richting en duidelijkheid bieden we met dit pakket fiscale steunmaatregelen.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Ons land telt maar liefst 2,9 miljoen sterk verouderde woningen die op een dringende energetische renovatie wachten tegen 2050. Dat betekent een gigantische uitdaging voor onze gezinnen. En daar wil Minister Van Peteghem hen in ondersteunen.

Een eerste belangrijke maatregel is de verlenging van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw tot 31 december 2023. Deze verlenging werd reeds lang door Minister Van Peteghem bepleit en biedt gezinnen en bouwondernemingen zekerheid. Op een project van 350.000 euro (zonder btw), betekent deze maatregel uiteindelijk een besparing van net geen 50.000 euro. (19.800 euro btw in plaats van 69.300 euro bij 21%). Vorig jaar werden maar liefst 16.662 aanvragen ingediend voor een verlaagd btw-tarief.

Daarnaast geeft Minister Van Peteghem een boost aan de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers via het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 april 2022. Vandaag bestaat dat verlaagd tarief reeds voor woningen ouder dan 10 jaar, maar we moeten echt iedereen mee krijgen in de energietransitie. Daarom worden deze maatregelen tot 31 december 2023 uitgebreid naar woningen jonger dan 10 jaar, inclusief nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

De uitdaging is groot. En enkel als we iedereen meekrijgen, ook financieel, zal de energietransitie in ons land kunnen slagen. Enkel zo kunnen we samen bouwen aan morgen.

 

Schokdemper op onverwachte kosten

De context van stijgende energieprijzen en oplopende inflatie, maakt het voor heel veel gezinnen bijzonder moeilijk om nog extra geld te investeren in een energiezuinige woning. Daarom besliste Minister Van Peteghem onlangs ook om een schokdemper te plaatsen op de energiefactuur en de prijzen aan de pomp. Zo geven we onze gezinnen opnieuw wat ademruimte.

Zo gaat het btw-tarief voor aardgas van 21 naar 6% tot en met 30 september 2022. Met deze btw-verlaging zorgen we voor een korting op de factuur van mensen die zich verwarmen of koken met aardgas.

We verlengen de btw-verlaging naar 6% op elektriciteit tot en met 30 september 2022. De elektriciteitsprijzen zijn nog niet genormaliseerd. Dit is de enige logische beslissing om de factuur ook de komende maanden onder controle te houden.

Beide maatregelen zullen in september opnieuw worden geëvalueerd, en afhankelijk van de prijzen en de noden op dat moment zal worden bekeken of de maatregelen al dan niet verlengd kunnen worden.

De accijnzen op benzine en diesel worden tijdelijk met 17,5 cent per liter verlaagd. Voor een gezinswagen met een tank van 60 liter betekent dit een korting van 10,5 euro. Net voor de zomervakantie volgt een eerste evaluatie van de maatregel. Vanaf de maximumprijs onder 1,70 euro per liter daalt, zal een cliquetsysteem het systeem van accijnzen laten hernemen.

Er komt ook een premie van 200 euro per aansluiting voor gezinnen die hun woning verwarmen met stookolie, butaan- of propaangas. Dat gaat in ons land nog steeds om vele honderdduizenden gezinnen.

En ten slotte is er ook nog de verwarmingspremie van 100 euro voor élk Belgisch gezien. Die premie zal verrekend worden via de elektriciteitsfactuur.