Persbericht

Minister Van Peteghem sluit akkoord met bankensector: meer flexibiliteit en transparantie voor ondernemingskredieten

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin sloten een akkoord om te komen tot meer flexibiliteit en transparantie in de toekenning van uitstel van ondernemerskredieten door banken. Voor gezonde ondernemingen die nog niet aan de grens van 9 maanden betalingsuitstel zitten, wordt het algemeen moratorium verlengd tot 30 juni 2021. De bankensector gaat ook akkoord om gezonde ondernemingen te blijven steunen bovenop het Europees kader.

“De afgelopen dagen bereikten ons verhalen van ondernemers die geen steun vonden bij hun bank voor een uitstel van hun ondernemerskredieten. Het waren verhalen waarbij de redelijkheid en menselijkheid vaak ontbrak. In overleg met de bankensector maakte ik duidelijk dat deze willekeur moest verdwijnen. Ik ben dan ook tevreden met dit akkoord dat flexibiliteit en transparantie biedt aan onze ondernemers. Ik dank Febelfin en de bankensector voor de goede samenwerking. Samen loodsen we onze gezonde ondernemingen door deze crisis”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Toen het moratorium op ondernemerskredieten vorig jaar in december een tweede keer werd verlengd was de afspraak dat ondernemers na negen maanden uitstel een persoonlijke aanpak konden vragen bij hun bank, een zogeheten case-by-case-aanpak. Veel banken gaven daar gehoor aan en bleven onze ondernemers steunen in deze moeilijke tijden. Echter bereikten ons ook verhalen waarbij banken onredelijke en zelfs onmenselijke eisen stelden aan ondernemers.

Minister Van Financiën Vincent Van Peteghem ging daarom opnieuw in overleg met Febelfin en kwam samen met hen tot een akkoord met duidelijke afspraken en richtlijnen:

 • Een verlenging met drie maanden van het algemeen moratorium tot 30 juni 2021. Ondernemingen kunnen betalingsuitstel krijgen onder toepassing van het kader Europees kader (e Europese Bankenautoriteit, EBA) voor vervaldagen tot 30 juni 2021, op voorwaarde dat het betalingsuitstel is aangevraagd voor eind maart 2021 en maximum 9 maanden bedraagt.
 • Meer flexibiliteit voor ondernemingen die reeds 9 maanden uitstel kregen. Alle gezonde ondernemingen, ongeacht hun sector, die in het verleden een moratorium toegekend kregen, kunnen bij hun bank een verlenging aanvragen boven de reeds toegekende 9 maand en dit tot 30 juni 2021. Deze verlenging gebeurt dus bovenop het Europees kader.
 • Transparantie over wat een (on)gezonde onderneming is. Een onderneming wordt als ongezond beschouwd als men een negatief eigen vermogen heeft eind 2019, in combinatie met één van volgende voorwaarden
  • De onderneming had achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020. Of de onderneming had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling die worden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
  • De onderneming heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020
  • De onderneming heeft verlies geboekt in 2019.
  • Het netto-actief van de onderneming is vandaag negatief en de onderneming beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.
 • Duidelijkheid over case-by-case-aanpak die verder gaat dan 30 juni 2021. Banken zullen via een case-by-casebenadering een oplossing zoeken voor de liquiditeitsbehoeften van gezonde bedrijven om die maximaal te kunnen tegemoet komen.