Persbericht

Minister Van Peteghem verlaagt btw-tarief voor haarprothesen

Veel mensen in ons land kiezen voor een haarprothese tijdens of na een ziektebehandeling. Om die kost gevoelig te verminderen, verlaagt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem het btw-tarief voor medische haarprothesen van 21% naar 6%. De verlaging komt er mede op vraag van federaal kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) die dit dossier reeds lang van nabij opvolgt en in nauw contact staat met patiëntenverenigingen. Samen stelden ze de btw-verlaging voor in ‘Het Haarhuis’ te Oostakker

Als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte, ziektebehandeling of trauma kan haarverlies of (gedeeltelijke) kaalheid optreden. Veel mensen denken dan snel aan de gevolgen van een kankerbehandeling, maar kaalheid -alopecia in vakjargon- kan een gevolg zijn van uiteenlopende medische redenen en raakt patiënten soms levenslang. Voor hen is een haarprothese vaak zowel een medische als mentale verlichting van de gevolgen van hun ziekte of aandoening en een opstap om hun leven opnieuw op te nemen.

De kostprijs van een haarprothese varieert afhankelijk van de soort prothese. De gemiddelde prijs van een haarwerk in kunstvezel is €750. De gemiddelde prijs voor haarwerk in echt haar, wat ook vaker de voorkeur uitdraagt van patiënten, ligt hoger op €2000. De btw-verlaging die Minister Van Peteghem doorvoert, betekent dus algauw een besparing van enkele honderden euro voor deze mensen. Om van het verlaagde btw-percentage gebruik te maken, moeten patiënten enkel een voorschrift voor een haarprothese kunnen voorleggen van hun behandelende arts of dermatoloog.

 

“Wanneer mensen de fysieke en mentale gevolgen van een ziekte of aandoening kunnen verlichten met een haarprothese dan is het logisch dat we zoveel mogelijk mensen daartoe de kans geven. Met deze btw-verlaging zorgen we ervoor dat patiënten honderden euro’s kunnen uitsparen én dat de drempel tot kwalitatieve haarprothesen gevoelig wordt verlaagd. Want het werk van mensen als Annick betekent voor vele mensen een wereld van verschil.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

“Wanneer iemand haar verliest door ziekte of door een trauma, weegt dit op het gemoed, en zorgt het vaak voor een gevoel van schaamte. Gelukkig vinden veel mensen soelaas in een pruik of haarstuk, maar de kosten liepen hiervoor al snel op. Ik ben blij dat er door de btw-verlaging een extra financiële drempel wegvalt. Ziek zijn op zich is al erg genoeg. Elke drempel die we kunnen weghalen zodat je je beter voelt, moeten we wegnemen. Dat is mijn engagement”

Frank Vandenbroucke, Minister van Volksgezondheid