Persbericht

Minister Van Peteghem maakt FPIM motor van innovatie en economische groei

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij (FPIM) een motor van innovatie en economische groei in ons land. Een herziening van het beheerscontract tussen de overheid en FPIM verankert drie grote werven: een centralisatie van alle overheidsparticipaties, een engagement om te investeren in cruciale sectoren en een bepalende rol spelen in de transitie richting een duurzame economische groei. Op die manier verzekert Minister Van Peteghem dat FPIM investeert in het België van morgen.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) waakt reeds jaren over de belangen van ons land in verschillende cruciale economische sectoren zoals energie en mobiliteit en voert daarnaast een investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie. Zo heeft het troeven in handen in de ontwikkeling van een duurzame en innovatieve economie die groei verzekert op lange termijn.

“De economie herstelt sneller dan verwacht na de coronacrisis, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Om economische groei te verzekeren, de duurzame transitie te versnellen en essentiële sectoren in België te houden én te versterken, moeten we vandaag gericht investeren en keuzes maken: wat voor land willen we zijn? In welke sectoren willen we excelleren? En hoe kunnen we innovatie en digitalisering ondersteunen en ondertussen economische groei verzekeren?”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Om die innovatie en economische groei te stimuleren en de transitie richting een duurzame economie te versnellen, versterkt Minister Van Peteghem de slagkracht van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij. Een herziening van het beheerscontract verankert drie grote werven:

  1. De belangrijkste Belgische overheidsparticipaties worden verzameld onder het beheer van FPIM. De komende jaren gaat het over de centralisatie van participaties in Belfius, BNP Paribas, Ethias, de Nationale Loterij, bpost en Proximus. Op die manier kan de overheid haar rol als strategisch aandeelhouder beter opnemen. Dit terwijl de jarenlange expertise van FPIM verzekert dat het beheer in bekwame en ervaren handen is.

 

  1. Het eigen kapitaal van FPIM zal samen met de winst die uit deze participaties voortvloeit, doelgericht worden ingezet voor een ambitieuze investerings- en beleggingsstrategie in ondernemingen en sectoren die passen binnen zes strategische speerpunten van FPIM:
  • Financiën;
  • Luchtvaart;
  • Gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek;
  • Impactinvesteringen;
  • Energie en diensten van openbaar nut;
  • Vervoer en Mobiliteit.

Zo worden ondernemingen binnen deze sectoren versterkt en kunnen ze zich duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen tot leiders in hun vakgebied. Enkel zo kunnen we economische groei verzekeren voor de komende decennia.

 

  1. Ook een duurzame investerings- en beleggingsstrategie wordt verankerd in de nieuwe beheersovereenkomst. We vragen als overheid aan financiële instellingen, banken en grote ondernemingen om in te zetten op duurzaam investeren en beleggen, dus moeten we als overheid het goede voorbeeld geven. Tegen 2030 zal ons land zich daarom volledig hebben teruggetrokken uit projecten en ondernemingen die intensief broeikasgassen uitstoten en zich niet actief inzetten voor de energietransitie. Er zal onder meer geïnvesteerd worden in projecten die ons land helpen om de omslag te maken naar onder andere duurzame mobiliteit, een doorgedreven digitalisering en een performante gezondheidszorg. We moeten vandaag namelijk investeren in de uitdagingen van morgen. En met FPIM hebben we daar de ideale hefboom voor.

De expertise van FPIM zal ook gebruikt worden voor de oprichting, uitbouw en groei van het Transformatiefonds. Dat Transformatiefonds zal de komende jaren 750 miljoen euro investeren in de duurzame transitie en groei van onze Belgische economie. Onlangs werd met het Belgian Recovery Fund een eerste tak van het Transformatiefonds gelanceerd. In totaal zal via dat fonds tot 350 miljoen euro geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven die werken aan een ambitieus en duurzaam businessplan te versterken. Maar het Transformatiefonds zal ook interessant worden voor kleinere spaarders. Het is de bedoeling om elke Belg op termijn de kans te bieden om mee te investeren in het België van morgen.

"De ondertekening van het beheerscontract weerspiegelt het vertrouwen dat de regering en in het bijzonder de minister van Financiën in FPIM stelt. Het toont het vermogen aan om haar rol van staatsfonds ten volle te spelen en om de strategische investeringen van de staat te beheren ten behoeve van zijn economie en zijn burgers, en tegelijkertijd actief deel te nemen aan de heropleving van de economie."

Pascal Lizin, voorzitter van de Raad van Bestuur van FPIM