Persbericht

Ministers Van Peteghem en Vandenbroucke verhogen de fiscale en sociale vrijstelling fietsvergoeding

UPDATE 30/01/2024

De regering heeft op 30 januari 2024 beslist dat vanaf het aanslagjaar 2025 het plafond van 2.500 euro wordt verhoogd naar 3.500 euro en de fietsvergoeding wordt vrijgesteld tot maximaal 0,35 euro per afgelegde kilometer.

 

Persbericht 29/09/2023

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke verhogen de fiscale en de sociale vrijstelling voor wie van en naar het werk fietst tot 0,35 euro per kilometer en dit vanaf aanslagjaar 2025. Vandaag is dat nog 0,27 euro per kilometer. Tegelijk wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd tot 2.500 euro per jaar. Met de verhoging steunen ministers Van Peteghem en Vandenbroucke het fietsplan ‘Be Cyclist’ van de Federale Regering.

“Voor wie het mogelijk is, is fietsen een efficiënte, duurzame en gezonde manier om van en naar het werk te gaan. Met de verhoging van de fiscale en sociale vrijstelling van de fietsvergoeding willen we het aantal werknemers dat kiest voor de fiets nog een extra duw in de rug geven. Want meer mensen op de fiets betekent ook minder wagens op de baan en dus ook minder files en een betere luchtkwaliteit. Het heeft dus zonder enige twijfel een positieve impact op de gezondheid van onze burgers.”
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Het jaarlijkse plafondbedrag van 2.500 euro komt overeen met een afstand van 7.142 km per jaar, gerekend met een fietsvergoeding van 0,35 euro per km. Deze afstand komt overeen met een woon-werktraject van 17 km, rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer. Dat is een realistische berekening, gezien 92% van de werknemers die naar het werk fietsen, ook op minder dan 15 km afstand van het werk wonen.[1] In 2022 ontving 99,60% van de bevolking een vrijgestelde fietsvergoeding van minder dan 2.500 euro jaar.

Deze verhoging is de tweede stap in het aantrekkelijker maken van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten begin dit jaar reeds een akkoord om het recht op een fietsvergoeding uit te breiden naar alle sectoren in de privésector.

Cijfers van SD Worx van april dit jaar tonen aan dat bijna één op drie Belgische werkgevers in 2022 een fietsvergoeding ter beschikking stelde voor fietspendelaars. Vijf jaar eerder was dat nog maar slechts de helft. Ook het aandeel werknemers met een fietsvergoeding verdubbelde op vijf jaar tijd van 7% in 2017 tot 14% in 2022.[1] ‘Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer, CRB n° 2022-2655 – NAR n° 129 dd. 25 oktober 2022, p.10