Persbericht

Ook voor buitenlandse onroerende goederen wordt kadastraal inkomen vastgesteld

De Ministerraad keurde op voordracht van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een wetsontwerp goed dat ervoor zal zorgen dat inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier wordt belast als inkomsten uit Belgische onroerende goederen. Zo komt ons land tegemoet aan een veroordeling van het Europese Hof van Justitie.

“Het is van groot belang dat onze fiscaliteit duidelijk, rechtlijnig en rechtvaardig is. Deze oplossing zorgt er niet enkel voor dat we als land onze internationale verplichtingen nakomen en zware boetes vermijden, maar ook dat we na vele jaren duidelijkheid verschaffen aan eigenaars van buitenlandse onroerende goederen.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Het Europese Hof van Justitie veroordeelde ons land op 12 november 2020 omdat inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen anders werd belast dan inkomsten uit Belgische onroerende goederen. Het verschil zat in de belastbare basis: inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen werden belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl voor in buitenland gelegen onroerende goederen de reële huurwaarde als basis werd gebruikt.

Minister Van Peteghem schakelt die belastbare basis nu gelijk. Ook voor onroerende goederen in het buitenland zal een kadastraal inkomen worden vastgesteld. De Administratie Opmetingen en Waarderingen, het vroegere kadaster, neemt die taak op zich en zal dit doen aan de hand van waarderingsmethodes die ook in België worden gebruikt. Voor eigenaars van Belgische onroerende goederen verandert niets.  

Wie op 31 december 2020 reeds eigenaar is van een buitenlands onroerend goed heeft tot 31 december 2021 de tijd om dit spontaan aan te geven aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen. De administratie zal hen dan vragen om de nodige gegevens te verschaffen zodat er een kadastraal inkomen voor de onroerende goederen kan worden bepaald. Het verdere proces zal volledig geautomatiseerd verlopen.