Nieuwsbericht

Oplossing voor aanvullend pensioen bedrijfsleiders

De coronacrisis hakt er bij veel bedrijven stevig in. Bedrijfsleiders keerden zichzelf geen of minder loon uit en kwamen bovendien in de problemen met de opbouw van hun aanvullend pensioen. Dat laatste heeft de regering nu rechtgezet.

Het gaat om een pensioen van de tweede pijler, dat de bedrijfsleiders opbouwen via de formule van de Individuele Pensioen Individuele Pensioentoezegging (IPT), een soort groepsverzekering op maat.

Voorwaarden

De opbouw van dat pensioen is maar fiscaal voordelig als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Maar de kans bestaat dat verschillende bedrijfsleiders door de coronacrisis niet aan deze voorwaarden voldoen door hun lagere omzet en eventueel lager uitgekeerd loon. Ook als ze terugvielen op het overbruggingsrecht komen de voorwaarden in het gedrang. Aangezien het overbruggingsrecht niet door de vennootschap, maar door de overheid wordt uitbetaald.

Dat zet Minister van Financiën Vincent Van Peteghem nu recht: “Voor het uitzonderlijke jaar 2020 wordt aanvaard dat de maanden waarin de bedrijfsleider kon genieten van het overbruggingsrecht buiten beschouwing worden gelaten om te oordelen of sprake is van maandelijkse bezoldigingen.”

Oplossing zelfstandigen

Al eerder werd er werk gemaakt van een oplossing voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen. Zelfstandigen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben, krijgen betalingsuitstel van hun sociale bijdragen tot volgend jaar. Ze hoeven zich daarbij geen zorgen te maken over de fiscale aftrekbaarheid van hun aanvullend pensioen, dat ze sparen via de formule van het Vrij Aanvullend Pensioen VAPZ. “Uitzonderlijk mag uitstel van de sociale bijdragen geen reden zijn om de aftrekbaarheid van de premies voor het VAPZ te verwerpen”, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Voor meer informatie als ondernemer neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringskantoor.