Toespraken

Persconferentie Nationale Veiligheidsraad: strijd tegen drugs

Dames en heren,

De strijd tegen de internationale drugshandel en drugscriminaliteit is een strijd waar samenwerking cruciaal is. En ik weet dat we bij justitie en politie kunnen rekenen op vakmensen die daadkrachtig achter de criminelen aangaan die de drugsnetwerken in stand houden.

Maar het is ook én vooral ook een strijd waarbij we de kracht, kennis en ervaring van élke schakel in de veiligheidsketen ten volle moeten uitspelen. Ook schakels die de strijd aangaan tegen de handelsnetwerken en de geldstromen van diezelfde criminelen.

En het is net in die strijd dat we binnen mijn bevoegdheid van Financiën kunnen rekenen op ervaren krachten. Ervaren krachten die simpel gesteld twee belangrijke doelstellingen hebben:

  • Ten eerste: Drugs buiten onze landsgrenzen houden om zo ook onze havens, steden en straten veilig te houden.
  • En ten tweede: de strijd aangaan tegen de ondergrondse economie om criminele geldstromen op te sporen en te laten opdrogen.

Als ik spreek over drugs buiten onze landsgrenzen houden, dan heb ik het uiteraard over onze douane. De douane maakt zich in de strijd tegen de internationale drugscriminaliteit onmisbaar door de invoerketen via onze zee- en luchthavens te doorbreken.

Daarom worden op dit eigenste moment 108 nieuwe medewerkers gezocht en aangeworven in de haven van Antwerpen en zorgen we voor de aankoop van moderne en mobiele scanapparatuur om de ontplooiing van het 100% risicoscanning-project te garanderen.

Deze investeringen komen bóvenop inspanningen die reeds werden gerealiseerd de afgelopen twee jaar. Want we investeren reeds sinds dag 1 van deze regering in de bescherming van onze economische grenzen. Inspanningen die jaar na jaar hebben geleid tot recordvangsten. Deze tonen aan dat onze inspanningen resultaten opleveren en dat we op deze ingeslagen weg verder moeten gaan.

Dat betekent naast investeringen in mensen en middelen ook verder bouwen aan samenwerkingen met onze Europese partners en met de bronlanden, en in de beste verstandhouding blijven samenwerken met de havenbedrijven.

Maar we zijn niet naïef. De internationale drugshandel wordt dan wel dagelijks verstoord door het werk van onze douane, toch blijven de criminelen aanzienlijke geldsommen binnenhalen. En dat moeten we aanpakken.

Daarom zijn onze fiscale speurders een even cruciale schakel binnen de veiligheidsketen. Want in deze snel veranderende realiteit, een realiteit die complexer en internationaler is geworden, betekenen de specialisten van de fiscus een grote meerwaarde. Want het follow the money-principe groeit elke dag aan belang. Van internationale geldstromen tot zwarte investeringen in de ondergrondse economie in onze steden en gemeenten.

Daarom steken onze fiscale experts de handen uit naar hun collega’s bij justitie en politie. Deze regering besliste tot de oprichting van fiscale MOTEM’s, waar multidisciplinaire onderzoekteams bestaande uit gespecialiseerde politiediensten en fiscale ambtenaren van de FOD Financiën onder leiding van het Openbaar Ministerie criminele geldstromen zullen onderzoeken. Vorige week nog legden 24 fiscale ambtenaren de eed af in handen van de procureurs-generaal.

Door in te zetten op multidisciplinaire onderzoeksteams slaan we de handen in elkaar om criminelen te raken waar het pijn doet. En we zorgen ervoor dat ze dit daadkrachtig kunnen doen.

  • Op nationaal niveau zorgden we bijvoorbeeld voor een betere informatie- en gegevensuitwisseling tussen het CFI en de Fiscus om illegale geldstromen via digitale valuta, zoals crypto, sneller aan het licht te brengen.
  • En op internationaal niveau kunnen fiscale administraties van verschillende EU-lidstaten sinds kort een gezamenlijke controle uitvoeren op het grondgebied van één van deze lidstaten. Specifiek gericht op groepen en organisaties die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd. Denk dus maar aan bijvoorbeeld criminele drugsnetwerken.

Onze douane en speurders zijn cruciale en trouwe partners binnen de veiligheidsketen in de strijd tegen de drugscriminaliteit. De douane staat in de frontlinie om de handelsstromen te doorbeken. Terwijl onze speurders de criminelen dag en nacht op de hielen zitten en raken waar het pijn doet, in hun portefeuille.

Noodzakelijke inspanningen waarvoor ze kunnen blijven rekenen op deze federale regering. U kan de komende weken en maanden daarom nog verschillende initiatieven verwachten om onze diensten in deze strijd te ondersteunen.

Ik dank u.